Spring naar inhoud
Home Project Werkzaamheden

HVC legt het warmtenet in fases aan. Een overzicht van de werkzaamheden vindt u op de website van HVC.

Voorafgaand aan de aanleg van het warmtenet vernieuwt de gemeente Sliedrecht in de wijk de riolering. Na afloop krijgen ook de wegen, stoepen en het groen een nieuwe inrichting. Zo maken we de wijk boven én onder de grond klaar voor de toekomst. Natuurlijk proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. En zorgen we dat de bereikbaarheid zo goed mogelijk blijft. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Sliedrecht.


Benieuwd waar het warmtenet al ligt? En hoeveel woningen er zijn/worden aangesloten? U ziet het op onderstaande kaart (stand van zaken oktober 2021).


Overzichtskaartje warmtenet