Spring naar inhoud
Home Project
Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, moet de CO2-uitstoot omlaag. Bijvoorbeeld door minder aardgas te verbranden. Daarom gaat Nederland op weg naar een aardgasvrije toekomst. Als een van de 'proeftuinen aardgasvrije wijken' loopt Sliedrecht-Oost hierin voorop. Dit doen we samen met inwoners, gemeente, woningcorporatie Tablis Wonen, energie- en afvalbedrijf HVC, netbeheerder Stedin en het Regionaal Energieloket.

Sliedrecht-Oost Aardgasvrij

Het rijk heeft Sliedrecht-Oost geselecteerd voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De gemeente kreeg hiervoor een subsidie van € 3.850.000,-. Het overgrote deel hiervan gebruiken we om het aardgasvrij maken van particuliere woningen betaalbaar te maken voor de eigenaren. Daarnaast gaat een klein deel naar Tablis Wonen, als ondersteuning bij het aansluiten van huurwoningen op het warmtenet. Ook gaat er subsidiegeld naar Waardeburgh voor het aansluiten van verzorgingstehuis Parkzicht.


Warmtenet Sliedrecht

De subsidie is vooral bedoeld om woningeigenaren te stimuleren over te stappen op het warmtenet. Want het warmtenet is in Sliedrecht-Oost de maatschappelijk meest voordelige oplossing om van het aardgas af te gaan. Woningeigenaren ontvangen per buurt een aanbod om de woning aardgasvrij te maken. Ze betalen voor aansluiting op het warmtenet een eigen bijdrage van maximaal € 2.000,-, of € 500,- als ze al elektrisch koken. Voor dit bedrag vinden alle noodzakelijke aanpassingen in en rond de woning plaats. Bijvoorbeeld nieuwe radiatoren of het afwerken van muren en vloeren. We zijn nu in gesprek met bewoners van De Horst en de Vogelenzang over een mogelijke overstap naar het warmtenet. Ook de bewoners van Sperwerstraat 1-80 hebben gekozen voor het warmtenet. De eerste flats van Tablis Wonen krijgen al warmte van het warmtenet.


Duurzame bron

Het warmtenet draait nu nog op een tijdelijke gascentrale. In 2023/2024 gaat het warmte gebruiken die vrijkomt bij slibverbranding. De bedoeling is om daarna ook gebruik te maken van aardwarmte. Meer info: www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht.