Spring naar inhoud
Home FAQ Vragen over het warmtenet

Een warmtenet is een ondergronds netwerk van goed geïsoleerde leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dit warme water is afkomstig van een warmtebron.  Het leidingnet brengt de warmte naar woningen en gebouwen. Daar wordt het gebruikt om te verwarmen en voor warm water. 


Hoe werkt het warmtenet

 1. Bij de warmtebron wordt water verhit. Dat water gaat via een goed geïsoleerd ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen. In Sliedrecht is de warmtebron nu nog een tijdelijke warmtecentrale op aardgas. De beoogde duurzame warmtebron is aardwarmte
 2. Het leidingnet vertakt zich via een regelstation bij u in de buurt naar de woning. In het regelstation worden de druk en de temperatuur van het warmtenet geregeld.
 3. Warm water van 70 °C stroomt in de woning door de warmte-unit. Via de warmtewisselaar in de warmte-unit worden koud kraanwater en radiatorwater opgewarmd.
 4. Na de warmteafgifte in de woning stroomt het afgekoelde water de retourleiding in. Het water gaat terug naar de bron waar het opnieuw opgewarmd wordt.


Bekijk hier een filmpje over de werking van het warmtenet.

Een warmtenet is een oplossing die het beste past bij de wijk Sliedrecht-Oost. Het heeft de laagste maatschappelijke kosten in deze wijk. Doordat de temperatuur van het net straks 70 graden is, kunnen we in de nabije toekomst ook lokale en duurzame warmtebronnen op het net aansluiten. Naar verwachting zijn de kosten voor een warmtenet voor de meeste woningtypes in Sliedrecht-Oost lager dan overstappen naar een ander alternatief, zoals een warmtepomp of een pelletketel.

 1. Vanaf de straat komen een aanvoer- en een retourleiding voor het warmtenet. Deze gaan via de voortuin, onder de gevel door de woning in, naar de warmte-unit. 
 2. De warmte-unit komt in de meterkast, trapkast of in een andere omkasting op de begane grond. De warmte-unit is met 60 x 30 x 30 centimeter kleiner dan een cv-ketel.
 3. De warmte-unit wordt aangesloten op het huidige verwarmingssysteem (radiatoren en leidingwerk). Ook de leidingen voor warm tapwater worden aangesloten op de warmte-unit. 
 4. De warmte-unit vervangt de cv-ketel. Deze wordt verwijderd. Het gat in het dak voor de rookgas-afvoer wordt dichtgemaakt. 
 5. Het warmtenet levert warmte van maximaal 70 graden Celsius. Een installateur berekent of de radiatoren voldoende vermogen hebben om de woning met het warmtenet comfortabel te verwarmen. De installateur kan adviseren om (iets) grotere radiatoren op te hangen. 
 6. Daarnaast gaat de bewoner elektrisch koken. Meestal is er een extra groep in de meterkast nodig om de nieuwe kookplaat aan te sluiten. Soms moet de aansluiting op het elektriciteitsnet worden aangepast van 1-fase naar 3-fase. Ook zijn er voor het koken op inductie speciale pannen nodig.
 7. Tot slot wordt de gasaansluiting verwijderd. Is de woning aangesloten? Dan regelt u de temperatuur in huis net als nu met een thermostaat. Ook warm tapwater werkt hetzelfde als bij een cv-ketel.


Als de warmteaansluiting klaar is, zorgen we dat de straat én uw tuin weer in orde zijn. De aannemer herstelt de bestrating en gaat zorgvuldig om met bestaande beplanting. Misschien heeft u wel ideeën om uw voortuin meteen aan te passen. Bijvoorbeeld met meer groen. Dat is ook goed voor het klimaat. Geef uw idee vooral door! Dat kan via warmtenetsliedrecht@hvcgroep.nl.

U kunt in principe overstappen op het warmtenet zonder uw woning te isoleren. Een installateur berekent of de radiatoren voldoende vermogen hebben om de woning goed te verwarmen. De installateur kan adviseren om (iets) grotere radiatoren op te hangen. Isoleren is altijd goed, óók bij een aansluiting op het warmtenet. U verbruikt dan minder energie. Dat is goed voor het milieu en het zorgt voor een lagere energierekening. 
In 2019 heeft het Rijk € 3,85 miljoen subsidie toegekend om woningen in Sliedrecht-Oost aardgasvrij te maken. De gemeente zet dit geld in voor het aansluiten van woningen op het warmtenet. Uit onderzoek blijkt dat het warmtenet in Sliedrecht-Oost de laagste maatschappelijke kosten heeft. En de laagste investeringskosten per woning. De bewoner heeft gemiddeld gelijke of lagere energiekosten. Het warmtenet is een duurzaam alternatief voor aardgas. Een aansluiting op een warmtenet op aardwarmte leidt tot 85% minder CO2-uitstoot dan verwarmen met een cv-ketel. 

De gemeente vindt het belangrijk dat de overstap naar duurzaam verwarmen haalbaar en betaalbaar is. Met subsidie is de eigen bijdrage voor bewoners € 2.000. Daaronder vallen alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de woning gereed te maken voor het warmtenet, plus de kosten voor de warmteaansluiting. Mensen die al elektrisch koken, betalen voor aansluiting op het warmtenet € 500. 

De werkelijke kosten om een woning aan te sluiten op het warmtenet liggen veel hoger. Een idee hiervan vindt u in de woningscanrapportages, die van enkele woningen in Sliedrecht-Oost zijn gemaakt.


Overzicht kosten warmtenet

Nee, dat is niet verplicht. U mag zelf bepalen of u een aansluiting op het warmtenet een goede optie vindt voor uw woning. Er zijn ook andere oplossingen om van het gas af te gaan, zoals een warmtepomp.

Dat ervan af in welke buurt u woont. Welke oplossing voor aardgasvrij het beste past en het voordeligste is, kan per buurt verschillen. In veel gevallen is het warmtenet de beste en meest betaalbare manier.  


De Horst in Sliedrecht-Oost is de eerste buurt waar particuliere woningeigenaren kunnen overstappen op het warmtenet. Vanaf najaar 2021 zijn gemeente en HVC in gesprek met bewoners uit de Vogelenzang. De bewoners van de flat Sperwerstraat 1-80 hebben in maart 2022 besloten om de cv-installatie te verruilen voor collectieve aansluiting op het warmtenet.


Stap voor stap komen andere buurten in Sliedrecht-Oost aan de beurt. Bij het bepalen van de volgorde kijkt de gemeente onder andere naar de ligging ten opzichte van het warmtenet en de planning van werkzaamheden in de wijk.

Over een jaar of 10 zal vast nog eens de mogelijkheid geboden worden om (collectief) op het warmtenet aan te sluiten. Het is de vraag of er dan ook een subsidie beschikbaar is om de kosten voor aansluiting omlaag te brengen. Er bestaat dus een kans dat u over 10 jaar veel meer moet betalen om over te stappen.

Nee. Als u kiest voor het warmtenet, wordt u klant bij HVC. HVC heeft geen winstoogmerk. Elk jaar stelt de overheid de maximum warmtetarieven vast (ACM). De warmtewet beschermt consumenten. HVC kan de tarieven niet zomaar verhogen. Als u ook rekening houdt met de kosten voor aanschaf en onderhoud van een cv-ketel, zijn de kosten voor warmte ongeveer gelijk als bij gas.
Het warmtenet is minstens net zo betrouwbaar als verwarmen met een cv-ketel. HVC heeft in 2020 geen onderbrekingen gehad in de warmtelevering die meer dan 8 uur duurden. In 2021 was er 1 storing in Dordrecht die langer dan 8 uur duurde.


De warmte-unit blijft eigendom van HVC. Voor klanten is er een 24/7 storingsdienst. Gemiddeld geven klanten HVC het rapportcijfer 8,9.

De leidingen voor de aansluiting op het warmtenet lopen via uw voortuin, onder de gevel door uw woning in, naar de warmte-afleverset. Deze set vervangt uw cv-ketel. De warmte-afleverset wordt geplaatst in de meterkast of in een andere omkasting op de begane grond. Soms moet de meterkast hiervoor aangepast worden. De afleverset is iets kleiner dan een cv- ketel. Vanaf de afleverset komen er twee nieuwe leidingen naar de plek waar nu uw cv-ketel staat. Zo kan de nieuwe warmtebron uw huidige verwarmingssysteem voeden. De meeste radiatoren zijn geschikt voor een aansluiting op het warmtenet. Sommige design-radiatoren niet. In dat geval moet u die radiator vervangen. Uw aansluiting voor warm tapwater wordt verplaatst naar de begane grond. Zo heeft u sneller warm water. Daarnaast gaat u koken op inductie. Vaak is hiervoor een extra groep nodig in de meterkast. Soms moet uw aansluiting op het elektriciteitsnet worden aangepast van 1-fase naar 3-fase. Ook heeft u voor het koken op inductie speciale pannen nodig.

Woont u in Sliedrecht-Oost en is uw cv-ketel aan vervanging toe? Wacht als het kan dan nog even met de aanschaf van een nieuwe ketel! Kan dat niet? Dan heeft u verschillende mogelijkheden:

 • U kunt tijdelijk een ketel huren
 • U kunt uw ketel laten repareren
 • U kunt een nieuwe ketel kopen 

Wat is voordeliger: een cv-ketel huren of kopen? Het omslagpunt ligt ongeveer bij 5 of 6 jaar. Is uw buurt pas over 6 jaar aan de beurt voor het warmtenet? Dan is kopen voordeliger dan huren. Meer hierover leest u in het e-book van Regionaal Energieloket 'Wat te doen als uw cv-ketel binnenkort toe is aan vervanging?'


Heeft u een nog goede cv-ketel? Dan kunt u die prima tweedehands aanbieden. Bijvoorbeeld aan iemand ergens anders in de wijk die nog nieuwe ketel moet hebben in afwachting van warmtenet. Sommige leveranciers nemen de cv-ketel terug als deze niet ouder is dan een bepaald aantal jaren. Check dit bij uw leverancier!


Ook de Consumentenbond biedt mogelijkheden om toch nog een nieuwe cv-ketel te kopen of huren. Via het cv-ketel collectief van de Consumentenbond kunt u een cv-ketel gratis laten verwijderen als u van het gas afgaat.

HVC is verplicht om warmte te leveren. Daarom zijn er alternatieven als de warmtebron uit zou vallen of in onderhoud is. In zo'n geval maakt HVC gebruik van een hulpwarmtecentrale. Dit gebeurt - als het nodig is - ook tijdens een strenge winter. Het warmtenet kan 'gevoed' worden met verschillende warmtebronnen.

Het warmtenet Sliedrecht draait nu op een tijdelijke gascentrale. Binnen enkele jaren levert HVC duurzame warmte. In 2023/2024 zal dat warmte zijn die vrijkomt bij slibverbranding. Deze warmte vervliegt anders en gaat dan dus verloren. Vanaf naar verwachting 2026 of 2027 wordt de aardwarmtebron ontwikkeld. De warmte komt dan uit aardlagen diep onder de grond. HVC heeft daar al geologisch onderzoek naar gedaan. 

Warmtenetten bestaan al tientallen jaren. Warmtelevering via een warmtenet is één van de veiligste vormen van warmtelevering, vooral omdat er geen gas vrij kan komen in de woning. Verder is het mogelijk om meerdere (ook toekomstige) duurzame warmtebronnen op het warmtenet aan te sluiten. Hierdoor is het warmtenet voorbereid op de toekomst. 


En hoe zit het dan met buurlanden zoals Duitsland, dat juist voor gas kiest? Duitsland stelt gas voor als tussenoplossing op weg naar aardgasvrij. Veel woningen en gebouwen worden in Duitsland nog op olie/kolen gestookt, wat nog meer CO₂ uitstoot dan aardgas.

Met het warmtenet heeft u altijd voldoende warm water. Het is veiliger dan aardgas omdat u elektrisch gaat koken en er dus geen open vuur of gasaansluiting meer in huis is. Het warmtenet is beter voor het milieu: een duurzame bron stoot veel minder CO₂ uit dan een gasgestookte cv-ketel. Aansluiting op het warmtenet is toekomstbestendig; u bent dan klaar voor een toekomst zonder aardgas.


Als nadeel van een warmtenet ervaren klanten dat zij op dit moment niet zelf een warmteleverancier kunnen kiezen. Dat komt omdat warmtenetten eigendom zijn van een bedrijf dat ook de warmte levert. Het warmtebedrijf is netbeheerder én warmteleverancier inéén. Een warmtebedrijf investeert in de aanleg, is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van warmtenetten en zorgt ook voor de productie en levering van warmte aan klanten. De overheid beschermt de consument op twee manieren. De overheid stelt maximale tarieven vast én bewaakt dat het warmtebedrijf niet te veel winst maakt.

Uw verbruik wordt op afstand uitgelezen vanuit de warmte-unit. Per e-mail krijgt u elke maand een energierapport. Hierin staat ook een vergelijking van uw verbruik met soortgelijke woningen.