Spring naar inhoud
Home FAQ Vragen over aardgasvrij
Het klimaat verandert. Om de gevolgen te beperken, mag de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Dat hebben we in 2015 afgesproken in het klimaatverdrag van Parijs. Daarom moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Dit kan door minder aardgas te verbranden, Daarnaast willen we in Nederland snel minderen met aardgas, om nieuwe aardbevingen in Groningen te voorkomen. En om niet afhankelijk te zijn van aardgas uit andere landen.
De gemeente heeft van het Rijk de taak gekregen om álle woningen, utiliteitsgebouwen en bedrijvenpanden in de gemeente aardgasvrij te maken. De gemeente wil ervoor zorgen dat iedereen een goed en betaalbaar alternatief krijgt. En vindt het belangrijk om inwoners hierbij te betrekken.

Overstappen van aardgas naar een alternatief is voor woningeigenaren een vrije keuze. Op dit moment bent u dus nog niet verplicht om van het gas af te gaan. In de toekomst wordt dit waarschijnlijk wel verplicht. 

In de Transitievisie Warmte wordt per buurt een keuze gemaakt qua warmtevoorziening. Maar u kunt altijd zelf een andere een andere keus maken. Behalve voor het warmtenet kunt u bijvoorbeeld kiezen voor all-electric, hybride of een elektrische cv-ketel.


De gemeente wil woningeigenaren helpen om een passende keuze te maken. Bovendien kan de gemeente met de subsidie voor aardgasvrije wijken de kosten van een overstap lager maken.

Overstappen op groen gas is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. Zo is er op dit moment nog maar heel weinig biogas beschikbaar in Nederland. En het biogas dat er is, wordt niet alleen in het gasnet gestopt, maar ook gebruikt voor transport en in de industrie. In deze sectoren zijn minder duurzame alternatieve voor aardgas beschikbaar. Daarom is biogas voor die bedrijven hard nodig om duurzamer te worden.
Bij waterstof ligt het probleem net iets anders. Dit komt vooral omdat er nog niet genoeg groene energie wordt opgewekt. Het is nu nog logischer om deze elektriciteit voor andere doeleinden te gebruiken. Voordat we op grote schaal duurzaam waterstof kunnen produceren, zijn we 20 jaar verder. En waterstof is ook hard nodig voor de verduurzaming van de industrie, het transport en de opwek van elektriciteit.
In alle aardlagen in de grond zit water. Hoe dieper je komt, hoe warmer het water wordt. Deze warmte kunnen we gebruiken als bron voor het warmtenet. Om de warmte uit de grond te halen, worden er twee diepe putten geboord. De eerste put pompt het warme water omhoog. Een warmtewisselaar haalt de warmte eruit. De gewonnen warmte stroomt via een warmtenetwerk van buizen naar woningen en gebouwen. En afgekoeld water gaat via de andere put weer terug in de grond, in dezelfde diepe aardlaag. Daar warmt het water geleidelijk weer op.