Spring naar inhoud
Home FAQ Vragen uit de buurt: De Horst/Vogelenzang

De eerste woningen in De Horst verwachten we vóór het stookseizoen 2023/2024 aan te sluiten op het warmtenet.

Als warmteleverancier moet HVC voldoen aan de leveringsplicht. Deze plicht staat in de Warmtewet, die er speciaal is om consumenten met een warmtenetaansluiting te beschermen. Daarom heeft HVC altijd een extra installatie achter de hand. Deze zogenaamde back-up-installatie schakelt HVC in als de warmtebron in onderhoud is. Of als er een storing optreedt. Ook kan HVC deze installatie aanzetten als de warmtevraag extreem hoog is. Bijvoorbeeld als het in de winter meer dan 10 graden vriest. Zo garandeert HVC dat u altijd voorzien bent van warmte.

Ja, in de Drechtsteden én in Sliedrecht in het bijzonder is er veel duurzame warmte. In Sliedrecht gaan we gebruik maken van restwarmte die vrijkomt bij slibverbranding en aardwarmte. Op termijn is het de bedoeling om verschillende bronnen op het warmtenet in de Drechtsteden aan te sluiten. Bijvoorbeeld ook aquathermie.
Nee, het wordt niet minder snel warm in uw woning. Voordat HVC uw woning aansluit, onderzoeken we of uw radiatoren genoeg warmte kunnen leveren. Is dat niet zo? Dan krijgt u betere radiatoren. De binneninstallateur regelt bij oplevering uw binneninstallatie goed in. Hierdoor behoudt u hetzelfde comfort.
Er zit geen stopknop in uw installatie. Als HVC een lekkage vermoedt, gaan de afsluiters dicht in de straat. Er wordt dan geen warm water meer geleverd. HVC onderzoekt dan of er een lekkage is. Als dat zo is, repareren ze dit meteen. HVC monitort het warmtenet 24 uur per dag 7 dagen in de week. Dit gebeurt via een 'lekdetectiedraad' die in de leidingen zit. De kans op lekkage in de kruipruimte is overigens zeer klein. De materialen en buizen zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan strenge normen.

Warmteverliezen zijn minimaal, omdat leidingen goed zijn geïsoleerd. Bovendien gaat het warme water met een hoge snelheid door het warmtenet. Het warmteverlies aan het einde van het leidingnet is dan ook hooguit paar graden. Overigens is HVC verplicht warm tapwater van minimaal 60 graden aan uw woning te leveren.

Ja, u krijgt dezelfde comfortklasse wanneer u overstapt naar het warmtenet.

Ja, u kunt de warmtelevering op elk moment opzeggen. HVC brengt hiervoor afsluitkosten in rekening van € 252,89 incl. btw (prijspeil 2022). 

Bij de aansluiting op het warmtenet wordt wel uw gasmeter verwijderd. Dit is een voorwaarde van de PAW-subsidie. U moet zelf zorgen voor een andere warmtevoorziening. U kunt dan denken aan een warmtepomp.

U vindt de warmtetarieven voor 2022 op de website van HVC.

U kunt HVC vragen om een kostenvergelijking op basis van de huidige tarieven van HVC en uw energieverbruik. Dit geeft geen garanties voor de toekomst. Maar HVC is nu één van de goedkoopste warmteleveranciers. De prijs van de warmte van HVC in 2022 is 27% goedkoper dan de gemiddelde gaskosten op 1 januari 2022 (vastgesteld door ACM).

De verbinding tussen de warmte-unit en thermostaat kan bedraad zijn of draadloos. De situatie die u nu heeft is het uitgangspunt. Dus heeft u nu een draadloze verbinding, dan is het uitgangspunt dat dit zo blijft.
De regeling van temperaturen in uw woning blijft hetzelfde als nu met uw huidige thermostaat. 

Ja, maar dit hangt wel af van welke thermostaat u heeft.

HVC krijgt vragen van klanten en ook wel eens een klacht. Op vragen geeft HVC een duidelijk antwoord en klachten lossen zij op. HVC meet ook de klanttevredenheid over de klantenservice. In 2021 geven klanten tot nu toe het cijfer 8.9. 

Na iedere woningopname wordt er een warmtetransmissieberekening gemaakt. Deze dient om te bepalen of de huidige radiatoren geschikt zijn.

U betaalt een eigen bijdrage betaalt van € 2.000 (of € 500 als u al elektrisch kookt). Vanuit de subsidie worden de overige kosten om aan te sluiten op het warmtenet vergoed. Het gaat daarbij om aanpassingen die noodzakelijk zijn om op het warmtenet aan te sluiten.


Drie maanden voor de start van de warmtelevering krijgt u een factuur van HVC.


Ja, de voortuin wordt zoveel mogelijk in originele staat hersteld.

Samen met een aannemer bekijken we per huis de situatie en bespreken we de consequenties. Daarna kunt u uw definitieve keuze maken.

Het afwerkingsniveau is gelijk aan de bestaande situatie. Als het kan, krijgt u dezelfde tegels terug in de badkamer. Ook bij andere herstelwerkzaamheden worden zoveel mogelijk dezelfde materialen gebruikt. Zijn deze niet meer beschikbaar? Dan zoekt de aannemer samen met u een gelijkwaardig alternatief. Natuurlijk binnen de randvoorwaarden van de subsidie.

We bekijken samen met u wat er in uw woning moet gebeuren om deze geschikt te maken voor de overstap naar aardgasvrij. En om de woning weer op te leveren zoals u dat wilt. U ontvangt hiervan een voorstel op maat. Hierin staat precies beschreven wat er in uw woning gedaan wordt. Zo weet u waar u voor tekent en voorkomen we onaangename verrassingen achteraf.

Dit maakt niet uit voor de aansluiting. Wel is het natuurlijk altijd goed om uw woning verder te isoleren. Daardoor gaan de energielasten omlaag. Bij veel woningen in De Horst en de Vogelenzang wordt een deel van de radiatoren vervangen om de woning net zo behaaglijk te kunnen verwarmen als met de cv-ketel. Dit gebeurt aan de hand van een transmissieberekening. Blijkt dat aanpassing van de radiatoren onvoldoende is? Dan kunnen er aanvullend isolatiemaatregelen worden genomen. Ook dit valt dan onder de subsidie.

Er zijn geen onderzoeken waaruit blijkt dat woningen meer of minder waard worden met een aansluiting op het warmtenet. Uw woning is wel van het gas af en is daarmee toekomstbestendig. Als u uw huis verkoopt, hoeven nieuwe bewoners daar niet meer in te investeren. Dat zou uw woning aantrekkelijker kunnen maken.

Zolang u nog geen definitieve overeenkomst heeft getekend met HVC voor aansluiting en warmtelevering en ook nog geen opdracht heeft gegeven voor de werkzaamheden in de woning, kunnen nieuwe woningeigenaren zelf kiezen.

Heeft u deze overeenkomsten wel ondertekend? Dan heeft u zich hieraan verplicht. U verkoopt uw huis dan met de warmtenetaansluiting (en zonder gasaansluiting). De toekomstige bewoner kan wel zelf kiezen voor een alternatieve vorm van verwarming.

Dit hangt af van welke woningen in De Horst aansluiten op het warmtenet. Zodra dit bekend is, laten we het weten.


We noteren tijdens het keukentafelgesprek uw voorkeur en nemen dit op in de rapportage 2.0. Als we zeker weten dat de aanleg van het warmtenet doorgaat, nemen we een keukenspecialist in de arm. Deze neemt uw wensen met u door. Uitgangspunt is dat u terugkrijgt wat u nu heeft. Heeft u nu bijvoorbeeld 5 gaspitten dan krijgt u inductie met 5 pitten terug.

HVC is verantwoordelijk voor de aansluiting en warmtelevering. Heijmans is verantwoordelijk voor de aanpassingen aan de binnen-installatie. Bij problemen kunt u bij deze partijen terecht en proberen we samen tot een oplossing te komen.

Komen we hier samen niet uit? Dan kunnen we een onafhankelijke partij uitsluitsel laten geven.

HVC is verplicht om warmte te leveren. Daarom zijn er alternatieven als de warmtebron uit zou vallen of bij onderhoud. Het warmtenet kan 'gevoed' worden met verschillende warmtebronnen. Dit gebeurt - als het nodig is - ook tijdens een strenge winter.

Ja. Tijdens de woningopname is gekeken welke maatregelen nodig zijn om uw woning met 70 graden te verwarmen. Misschien heeft u bijvoorbeeld andere, grotere radiatoren nodig. In de warmte-unit zit een warmtewisselaar die zorgt dat het kraanwater wordt verwarmd. Eigenlijk werkt dat net zoals uw cv. HVC is verplicht om warm water van 60 graden te leveren.

Het warmtenet is een collectieve oplossing. Om te zorgen dat dit haalbaar en betaalbaar is, sluiten we meerdere woningen tegelijk aan. De subsidie is nu beschikbaar voor deze buurt. Als u later wilt aansluiten, kan dat in de toekomst misschien met een volgend deel van de wijk. Maar dan is deze subsidie niet meer beschikbaar.  

Het warmtenet is minstens net zo betrouwbaar als verwarmen met een cv-ketel. HVC heeft in 2020 geen onderbrekingen gehad in de warmtelevering die meer dan 8 uur duurden. In 2021 was er 1 storing in Dordrecht die langer dan 8 uur duurde.


De warmte-unit blijft eigendom van HVC. Voor klanten is er een 24/7 storingsdienst. Gemiddeld geven klanten HVC het rapportcijfer 8,9.

Ja, tijdens het keukentafelgesprek kunt u een voorbeeldcontract zien. 

Elk jaar bepaalt HVC de prijzen opnieuw. Het zijn dus jaartarieven die voor het hele jaar vast staan. In 2022 is de warmte van HVC 27% goedkoper dan de maximum toegestane tarieven voor aardgas. HVC is al jaren een van de goedkoopste warmteleveranciers in het land. 

De warmte-unit is zo ingeregeld dat er geen legionella kan ontstaan. De temperatuur van het tapwater ligt altijd boven de legionellagrens (meer dan 60 graden).

Het warmtenet Sliedrecht is onderdeel van warmtenet Drechtsteden. De CO2-uitstoot van warmtenet Drechtsteden is voor 2022-2025 officieel vastgesteld op 76% CO2-reductie ten opzichte van een cv-ketel. Bij deze berekening is de slibverbrander deels meegenomen.

Als je na 2025 je cv-ketel vervangt, ben je verplicht een duurzaam alternatief te installeren. Bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp. Het kabinet heeft dit onlangs aangekondigd. Het is nog niet helemaal duidelijk wat precies de voorwaarden zijn.

Stedin verwijdert de gasmeter. Dit gebeurt gelijktijdig met het realiseren van de warmtenetaansluiting.

Als uw gashaard dient als verwarming (en niet voor de sier) dan wordt deze vervangen door een elektrische haard. U hoeft hier dan niet voor te betalen, dat gebeurt vanuit de subsidie.

De verwachting is dat in 2023/2024 de hoofdtransportleiding door Sliedrecht klaar is. Deze loopt onder de Merwede door naar HVC aan de Baanhoekweg. Als dit het geval is, kan HVC duurzame warmte uit de slibverbrandingsinstallatie gebruiken voor het warmtenet Sliedrecht. De tijdelijke warmtecentrale aan de Thorbeckelaan is dan niet meer nodig. 

HVC is één van de goedkoopste warmteleveranciers. In 2022 liggen de warmtetarieven van HVC 27% onder de gemiddelde gasprijs op 1 januari 2022. Dit betekent niet per se dat de warmteprijs van HVC nu lager is dan de prijs die u voor gas betaalt. En het is ook geen garantie voor de toekomst. U kunt HVC wel vragen om een kostenvergelijking.


De overheid ziet er streng op toe dat warmtebedrijven een acceptabele prijs vragen voor warmte. Daarom is er ook een maximumprijs.  HVC zit al jaren onder deze maximumprijs en dat zal in de toekomst ook zo zijn.

In alle aardlagen in de grond zit water. Hoe dieper je komt, hoe warmer het water. Deze warmte kunnen we gebruiken als bron voor het warmtenet. Om de warmte uit de grond te halen, worden er twee diepe putten geboord. De eerste put pompt het warme water omhoog. Een warmtewisselaar haalt de warmte eruit. De gewonnen warmte stroomt via een warmtenetwerk van buizen naar woningen en gebouwen. En afgekoeld water gaat via de andere put weer terug in de grond, in dezelfde diepe aardlaag. Daar warmt het water geleidelijk weer op. 

De thermostaat is onderdeel van de binneninstallatie. U kunt zelf bepalen welke thermostaat u aanschaft.

Woont u in de Horst of in de Vogelenzang? En sluit u aan op het warmtenet? Dan heeft u recht op de Subsidieregeling PAW rijksbijdrage Sliedrecht-Oost, in combinatie met de landelijke ISDE-subsidieregeling. Met deze regelingen is uw eigen bijdrage voor het aardgasvrij maken van uw woning en de aansluiting op een warmtenet € 2.000,-. Of € 500,- als u nu al elektrisch kookt.

De werkzaamheden in uw woning duren ongeveer 3 dagen. Op de dag dat we het gas afsluiten, sluiten we de woning aan op het warmtenet. Gedurende 1 dag is er geen verwarming (alleen overdag).

Voor 5 woningen in De Horst is het nu vrijwel zeker dat zij worden aangesloten. Voor de overige woningen geldt inderdaad dat zij afhankelijk zijn van de Vogelenzang. Is er in deze straat onvoldoende aanleiding tot uitbreiding van het warmtenet? Dan krijgen ook de overige woningen in De Horst geen aansluiting op het warmtenet.

Of nieuwe bewoners ook kunnen aansluiten op het warmtenet, hangt af van de ligging van de woning en of omliggende woningen ook meedoen. Nieuwe bewoners kunnen altijd contact opnemen met de gemeente. 

De tijdelijke warmtecentrale staat op de parkeerplaats bij de sportverenigingen aan de Thorbeckelaan. Als de hoofdleiding onder de Merwede naar HVC  is aangelegd, neemt de slibverbrandingsinstallatie de warmtelevering over. De gasgestookte tijdelijke warmtecentrale kan dan uit.

Sliedrecht ligt op een slappe ondergrond. Dat de grond verzakt, is inderdaad een bekend verschijnsel. Daarom wordt de leiding van de warmte-unit naar de straat bij iedere woning aangelegd met voldoende overlengte. Bij een open ontgraving  wordt de grond verdicht volgens de geldende eisen.

Ja, dat kan. U betaalt dan alleen voor het verwarmen van uw woning. Warm tapwater regelt u zelf. Bijvoorbeeld met een zonnebolier of een ander alternatief.

Er zit geen thermometer in de afleverset.

De meterstand kunt u aflezen op de warmtemeter op de warmte-unit. Als service stuurt HVC maandelijks een verbruikskostenoverzicht. Daarin staat o.a. uw verbruik in de afgelopen maand. En of uw termijnbedrag nog in lijn ligt met uw jaarverbruik.

Op 7 september om 19.00 uur is er een tweede rondleiding. Meer informatie hierover volgt.

Iedereen die graafwerkzaamheden doet in straat, berm of plantsoen, moet een vergunning aanvragen bij de gemeente. Dat geldt voor netbeheerders die gas, water en elektriciteit leveren en voor aanbieders van elektronische communicatiediensten. Bij het verlenen van die vergunning verplicht de gemeente hen om de werkzaamheden zo veilig en netjes mogelijk uit te voeren. Zodat de omgeving er zo min mogelijk last van heeft. De gemeente ziet er op toe dat dit gebeurt. Na alle werkzaamheden richt de gemeente de wijk opnieuw in. Dit betekent dat de straten en stoepen aan het eind van het project nieuwe bestrating en groen krijgen. Uw wijk ziet er dan weer als nieuw uit.

De warmte-unit maakt een geluid van 35dB. Dit is fluisterniveau en minder dan het geluid van een cv-ketel. 

Alle leidingen 'voor' de afleverset repareert HVC zo snel mogelijk. Gaat er een radiator in uw woning kapot? Dan hoort dat bij de binnenstallatie van uw woning. Het (laten) repareren moet u zelf regelen. Dit werkt hetzelfde als wanneer u gas heeft.

Alle gasleidingen in de woning worden verwijderd. U kunt later niet weer op gas aansluiten.

Als u gas afneemt, moet u zelf een cv-ketel aanschaffen. Ook heeft u (jaarlijks) onderhoud aan uw cv-ketel. In het vastrecht van warmte neemt HVC deze kosten mee. De warmtewet gaat namelijk uit van het 'niet meer dan anders'-principe in vergelijking met gas. Daarom is het vastrecht iets hoger. Daar staat tegenover dat de Gigajouleprijs lager is dan de gemiddelde variabele tarieven voor gas nu zijn.

HVC, gemeente en Heijmans hebben een garantiedocument gemaakt voor de bewoners die hun woning willen aansluiten op het warmtenet. PDF-bestandLees hier het garantiedocument.

Dat kan, maar die subsidie moet u zelf aanvragen. Het gaat om de ISDE-subsidie voor

woningeigenaren. Als u minimaal twee isolatiemaatregelen treft, kunt u tot 30% van de kosten

terugkrijgen. Nieuw is dat u nu ook bij één isolatiemaatregel in aanmerking komt voor de ISDE-subsidie. U kunt bij één maatregel tot 15% van de kosten terugkrijgen. Op www.rvo.nl vindt u meer informatie en de precieze voorwaarden. De aanschaf van zonnepanelen valt niet onder de ISDE-subsidie. Wel kunt u de btw over de aankoop en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst.