Spring naar inhoud
Home FAQ Vragen uit de buurt: Sperwerstraat 1-80

Hier vindt u vragen die bewoners van Sperwerstraat 1-80 gesteld hebben. Zij staan nu voor de keuze om over te stappen op het warmtenet. Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan ook eens bij de veelgestelde vragen over het warmtenet.

Voor het warmtenet zijn leidingen nodig voor aanvoer en retour van warmte. Er komen dan ook twee leidingen in elke woning. Waar deze precies komen, wordt per woning bekeken. Net als de aanpassingen die nodig zijn om te zorgen voor comfortabele warmte bij een aanlevertemperatuur van 70 graden. Denk eventueel aan grotere radiatoren.

Alle werkzaamheden die nodig zijn om aan te sluiten op het warmtenet worden voor u gedaan. Daarna wordt de woning op hetzelfde comfort en afwerkingsniveau teruggebracht. Zo worden de muren weer netjes afgewerkt, wanden betegeld en dergelijke. Vooraf brengen we de aanpassingen in huis goed in kaart en maken we duidelijke afspraken. Misschien wilt u tegen betaling wat extra werk laten doen. Dat kunnen we dan ook meenemen. 

In de flat van Tablis Wonen aan de Sperwerstraat 81-160 is de aannemer ongeveer 8 tot 10 werkdagen bezig in een woning. Er vinden daar extra werkzaamheden plaats. Hoeveel dagen het werk in Sperwerstraat 1-80 zal zijn, hangt af van de hoeveelheid aanpassingen die nodig zijn. Per woning kan dat verschillen.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet er eerst een aantal woningen bekeken worden. In de modelwoning Sperwerstraat 120 heeft u al een beeld kunnen krijgen.
In principe worden deze niet vervangen. Het verbeteren van de natuurlijke toevoerroosters (suskasten) heeft geen raakvlak met het vervangen van de warmteopwekking.

Oude, kromme balkondeuren zijn vervelend en kunnen tocht veroorzaken. Maar de keuze om deze deuren te vervangen, heeft niets te maken met de keuze voor het verwarmingssysteem. De gemeente zal de kosten voor het vervangen van balkondeuren helaas niet financieren. 

Dankzij de subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) van de overheid is uw eigen bijdrage voor aansluiting op het warmtenet eenmalig € 2.000. Kookt u al elektrisch? Dan betaalt u maar € 500. Voor dit bedrag vinden alle noodzakelijke aanpassingen in en rond uw huis plaats. Bijvoorbeeld nieuwe radiatoren of extra isolatiemaatregelen, of het afwerken van muren en vloeren. U betaalt dus nooit meer dan € 2.000 of € 500.

Het verschil van € 1.500 zijn de gemiddelde kosten om over te stappen van koken op gas naar elektrisch koken. Het gaat dan om het vervangen van het kooktoestel, maar ook om het aanpassen van de elektrische installatie. Want als het nodig is, krijgt u een nieuwe groep in de meterkast die geschikt is voor elektrisch koken. 

Het risico ligt bij de gemeente. U betaalt voor de aansluiting op het warmtenet nooit meer dan 

€ 2.000 of € 500 als u al elektrisch kookt. 

In de servicekosten betaalt u op dit moment een voorschot van € 80 voor gebruik van warm/koud water, verwarmen van de woning en de kosten die ISTA in rekening brengt om e.e.a. te kunnen monitoren, verdelen en beheren. 

Bij individuele aansluitingen op het warmtenet gaat dat bedrag mogelijk omlaag. Wel krijgt elke bewoner dan een rekening van HVC voor de warmtevoorziening. Kiest de VvE voor de collectieve variant, dan bekijkt de VvE wat dit voor de kosten betekent. Innoforte gaat uitzoeken wat uiteindelijk goedkoper is: een individuele of collectieve aansluiting. Daarbij worden ook de maandlasten meegenomen.

De VvE onderzoekt of de 2.000 euro ook renteloos kan worden geleend van de VvE. Het hangt ook af van hoeveel geld er in de pot zit. Via de gemeente kunt u gebruik maken van een financieringsregeling met heel lage rente. We onderzoeken of dat helemaal rentevrij kan.

De kosten hiervoor waren € 300, maar het weghalen van de gasmeter kost nu niets meer. Mocht dit toch weer doorberekend worden, dan vallen deze kosten ook binnen de subsidie. Het kost u dus niets.

Bij een collectieve warmtevoorziening betaalt de VvE de factuur aan HVC. De VvE brengt vervolgens per huishouden de kosten in rekening. Een andere oplossing is het plaatsen van individuele warmte-units in de woning. Dan wordt iedere bewoner direct klant van HVC. 

Het totale overzicht aan kosten wordt de komende maanden bepaald, onder andere aan de hand van woningopnames. Innoforte zal alle alternatieven naast elkaar zetten, inclusief de voor- en nadelen per variant. 

Bij de keuze voor het warmtenet zet de gemeente subsidie in. Iedere bewoner heeft dan nog een eigen bijdrage van € 2.000 of € 500 (als u al elektrisch kookt). Alles wat verder noodzakelijk is om de woning comfortabel te verwarmen (vergelijkbaar met nu), wordt met de subsidie betaald. Als dat betekent dat de radiatoren moeten worden vergroot of er isolatie moet worden aangebracht, dan komt dat voor rekening van de gemeente. 

Als bewoners dan zelf nog extra isolatie of andere maatregelen willen, is dat voor eigen kosten van de bewoner. Wel kunnen we zien of die extra maatregelen gelijk uitgevoerd kunnen worden.

Als de VvE niet met voldoende stemmen een beslissing kan nemen, blijft de warmtevoorziening zoals die nu is. Het subsidieaanbod van de gemeente vervalt dan. Maar de cv-ketel is binnen enkele jaren aan vervanging toe. Dus het is goed om een weloverwogen keuze te maken.


De zes huurders van Tablis Wonen mogen zelf stemmen of ze willen overstappen naar het warmtenet. Maken zij geen gebruik van hun stemrecht, dan brengt Tablis als eigenaar de stemmen uit. Tablis kijkt hierbij goed naar de woonlasten voor de bewoners.

Als tweederde van het aantal uit te brengen stemmen besluit over te willen stappen op het warmtenet, dan bent u volgens de akte van splitsing verplicht gehoor te geven aan het besluit.

Nee. Voorwaarde voor de PAW-subsidie is dat de hele flat overstapt op het warmtenet voor koken en verwarming. Wel heeft het Rijk ISDE-subsidies die u kunt aanvragen voor extra isolatie.

De besluitvorming is geregeld in de akte van splitsing. Om te voorkomen dat een kleine groep beslist, wordt iedereen zo veel mogelijk betrokken en geïnformeerd. Het is belangrijk om goed over de keuze na te denken en aanwezig te zijn bij bijeenkomsten.

Ja, het is de hele flat of niks. Er zijn geen twee systemen mogelijk in het gebouw. Als de VvE een rechtsgeldig besluit neemt, moet iedereen meewerken. Tablis Wonen maakt met 6 huurwoningen ook deel uit van de VvE. De huurders zelf mogen meedenken en mee stemmen. 

Als u niet mee wilt doen, dan kunt u tijdens de Algemene Ledenvergadering tegen het voorstel om over te stappen op het warmtenet stemmen. Elke eigenaar is volgens de akte van splitsing aangesloten op de gemeenschappelijke ketelinstallatie. Het kan zijn dat u via de gemeenschappelijke ketelinstallatie geen warmte verbruikt. Maar u bent wel verplicht bij te dragen aan de “vaste kosten” zoals op de individuele afrekeningen staat aangegeven.

Met het warmtenet wordt het net zo snel warm in de woning als met een cv-ketel op aardgas. HVC levert water aan van 70 graden. De warmte-unit draagt de warmte via een warmtewisselaar over aan de binnenhuisinstallatie, die zorgt voor verwarming in huis. Het is hierbij belangrijk dat de radiatoren genoeg warmte kunnen leveren. En dat ze op de juiste plek staan (onder de ramen). Anders zijn betere radiatoren of andere aanpassingen nodig. De binneninstallateur regelt bij oplevering de binneninstallatie goed in. Hierdoor houdt u hetzelfde comfort als met een cv-ketel.

De warmte-unit is 56 cm breed, 46 cm hoog en 26 cm diep (zoals een kleine cv-ketel). Deze unit staat in een bouwkundige kast met een afmeting van 80 x 37cm. HVC onderzoekt waar deze het beste kan komen. Een van de mogelijkheden is in de hal van het appartement. Omdat niet alle woningen hetzelfde zijn, bekijkt HVC meerdere woningen. De warmte-unit moet op dezelfde plek komen als alle boven- en onderburen (in een rechte lijn). De warmte-unit moet vorstvrij blijven. En er moeten leidingen van en naar de warmte-unit kunnen lopen (ook de woning in). Er zijn nog geen oplossingen om de warmte-unit op het balkon te plaatsen. 

De warmte-unit komt in een omkasting. Alleen de pomp van de warmte-unit kan geluid (35 dB) produceren. Dat is op fluisterniveau en minder dan het geluid van een cv-ketel. 

De verwachte levensduur van de warmte-unit is minimaal 15 jaar. Vervanging van de unit is voor rekening van HVC. De warmte-unit is in principe onderhoudsarm. 

Het systeem van HVC heeft geen waterontharder. U kunt er natuurlijk wel een in uw eigen woning plaatsen. 

Met het warmtenet is er in de hele flat voldoende waterdruk, ook voor een stortdouche. Bewoners kunnen vooraf aangeven of ze comfortklasse CW4 (7,5 liter water per minuut) willen of een comfortklasse CW5 (9 liter water per minuut). De hogere aansluitbijdrage betaalt de gemeente met de subsidie. Wel is het jaarlijkse vastrecht van een warmte-unit met comfortklasse 5 zo'n 40 euro per jaar hoger dan bij comfortklasse 4.

De VvE bepaalt of er gekozen wordt voor een collectieve oplossing of een individuele oplossing, waarbij iedere woning een eigen warmte-unit krijgt. Deze keuze wordt tijdens een Algemene Ledenvergadering aan alle leden voorgelegd. Onafhankelijk adviesbureau Innoforte voert de komende maanden een analyse uit, die u kan helpen om een goed onderbouwde stem uit te brengen.

Het VvE-bestuur heeft Innoforte gevraagd om offertes van een andere cv-ketel én van aansluiting op het warmtenet op allerlei gebieden met elkaar te vergelijken. Dit bureau neemt uiteraard ook de kosten hierin mee.

De capaciteit van de nieuwe radiatoren is bij een aanvoertemperatuur van 70 graden minimaal net zo hoog als van de oude radiatoren bij 90 graden. Het kan zijn dat de radiator minder warm aanvoelt maar de temperatuur in de kamer wordt hetzelfde als nu.


HVC heeft onderzoek gedaan onder mensen die zijn overgestapt naar het warmtenet. De klachten die mensen hadden, bleken te komen door problemen met tocht/isolatie of doordat er lucht in de radiatoren zat. Deze problemen worden of zijn verholpen. Ze hebben niets te maken met de aanlevertemperatuur van 70 graden of met het warmtenet.

Na het aanpassen van de radiatoren en leidingen wordt alles netjes afgewerkt, vergelijkbaar met hoe het nu is. Soms is het niet mogelijk om bijvoorbeeld dezelfde tegels terug te plaatsen. Dan zoekt u samen met de aannemer in alle redelijkheid een oplossing. Gaat er iets kapot, dan wordt dat natuurlijk hersteld.

Het is goed om als VvE vooraf duidelijke afspraken te maken met de aannemer. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een onafhankelijke contactpersoon die de uitvoering van de werkzaamheden kan beoordelen. Hier hoort u nog meer over.

Nee. Zowel bij het warmtenet als bij aardgas regelt u de temperatuur via radiatorkranen, net zoals nu. 

Ja. U moet wel kunnen aantonen dat u op elektriciteit kookt. Dus u moet ook eventuele aanpassingen in de meterkast al hebben gedaan.

De aanpassingen per appartement zijn maatwerk. Alles gaat in overleg en redelijkheid.


De subsidie is voor ombouw naar aardgasvrij. Isoleren is een apart traject. Natuurlijk kunt u altijd individueel isolatiemaatregelen nemen of collectief met de VvE. 

Nee. Dit is het bedrag dat in plaats van uw huidige stookkosten komt.

Dat zijn de appartementen op de bovenverdieping onder het dak, de appartementen aan de zijkant en die op de eerste verdieping. Dus de woningen die niet aan 3 of 4 kanten een buur hebben.


Ja, u krijgt bij de inductiekookplaat een basis pannenset. Want als u lang op gas heeft gekookt, kunnen de bodems van uw pannen krom zijn. Ze werken dan niet meer goed op inductie.