Spring naar inhoud
Home FAQ Vragen van huurders
De collectieve cv-ketels van Tablis Wonen zijn aan vervanging toe. Het warmtenet is daarvoor een duurzaam alternatief. Daarom zijn de nieuwbouwwoningen in de Staatsliedenbuurt ook aangesloten op een warmtenet.
Door de huurwoningen van Tablis Wonen aan te sluiten op een collectieve warmtevoorziening, zijn ze voorbereid voor een aardgasvrije toekomst.

Eerst sluiten we de flats met een collectieve ketel aan op het warmtenet. Dit zijn de volgende woongebouwen: Havik, Sperwer, Valkhof, Merel, Lijster, Nachtegaal, Reiger en Tuinfluiter.


In eerste instantie verandert er niets in uw woning. Voordat het warmtenet wordt aangesloten op een duurzame bron moet uw woning daar op voorbereid worden. Wat dat precies betekent, weten we nu nog niet. Uiteraard krijgt u daar tijdig persoonlijk bericht over.
Nee, voorlopig blijft u gewoon met gas koken. We houden u uiteraard op de hoogte als dat gaat veranderen.