Spring naar inhoud
14 december 2020

Subsidie voor overstap naar aardgasvrij

De gemeente Sliedrecht heeft de uitgangspunten bepaald voor de verdeling van de rijkssubsidie voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Woningeigenaren in Sliedrecht-Oost die nu overstappen op het warmtenet, hoeven met de subsidie maximaal € 4.000 te investeren om van het aardgas af te gaan. De subsidie gaat in eerste instantie naar collectieve acties, waarbij een buurt samen overstapt. 

Rijksbijdrage

In 2019 kreeg de gemeente een rijksbijdrage van € 3.850.000 voor het Programma Aardgasvrij Wijken in Sliedrecht-Oost. Inmiddels is de aanleg van het warmtenet in deze wijk in volle gang. Er zijn bewonersbijeenkomsten, enquêtes en webinars geweest en woningscans gedaan. Hiermee heeft de gemeente veel kennis verzameld, die is meegenomen in de uitgangspunten voor de subsidieverdeling.

Herijking ambitie en uitgangspunten

De nota 'Subsidieverdeling Sliedrecht-Oost – Herijking ambitie en uitgangspunten' gaat in op het hoe en waarom van de uitgangspunten. En geeft een overzicht van de verdeling van de subsidie, die past bij de inzichten van nu. Zo hebben we inmiddels een goed beeld van de impact en kosten voor het aardgasvrij maken van woningen, met een realistische raming van de aansluitkosten voor het warmtenet. De totale investering voor aansluiting op het warmtenet is voor een grondgebonden woning minimaal € 20.000. De kosten voor een overstap op een warmtepomp lopen, inclusief isolatie- en ventilatiemaatregelen, zelfs op tot € 45.000. 

Betaalbare overstap

De gemeente wil de overstap naar aardgasvrij betaalbaar houden. Daarom maximaliseren we de totale kosten voor het aansluiten van een woning op het warmtenet op € 4.000 voor de woningeigenaar. De resterende kosten betalen we uit de rijkssubsidie. "Dit vergroot de kans dat mensen de overstap maken", licht verantwoordelijk wethouder Ton Spek toe. "Het betekent wel dat we minder woningen aardgasvrij kunnen maken dan het oorspronkelijke doel. De subsidie gaat gericht naar buurten die volledig van het aardgas willen afstappen. We starten in de buurten die al dicht bij het warmtenet liggen. Daar zijn de realisatiekosten lager en kunnen we dus meer woningen aansluiten voor hetzelfde geld. Per buurt maken we samen met bewoners een buurtplan, inclusief een eenmalig aanbod voor de aansluiting."

Aansluiting woningen op warmtenet

Een deel van de subsidie (€ 500.000) gaat zoals gepland naar Tablis Wonen. Dit als compensatie in de onrendabele top voor het aansluiten van 100 grondgebonden

woningen op het warmtenet. Ook gaat er subsidiegeld naar Waardeburgh: € 50.000 voor de aansluiting van verzorgingstehuis Parkzicht en € 96.000 om ook de 32 aanleunwoningen van De Kievit op het warmtenet aan te sluiten. Voor particuliere woningen is in totaal maximaal € 3.150.000 subsidie beschikbaar.


Met de uitgangspunten kan de gemeente zoveel mogelijk rendement halen uit de rijksbijdrage, in aantallen woningen van het gas af. Ton Spek: "Zo maken we de eerste overstappen naar het warmtenet mogelijk en doen we ervaring op met het aardgasvrij maken van een bestaande wijk. En dat is het belangrijkste doel van de proeftuin."


Lees hier een update: Extra subsidie voor overstap

De gemeente Sliedrecht heeft de uitgangspunten bepaald voor de verdeling van de rijkssubsidie voor Sliedrecht-Oost. Woningeigenaren die nu overstappen op het warmtenet, hoeven met de subsidie maximaal € 4.000 te investeren om van het aardgas af te gaan.