Spring naar inhoud
15 maart 2021

Extra subsidie voor overstap

Eind vorig jaar heeft de gemeente Sliedrecht de uitgangspunten bepaald voor de verdeling van de rijkssubsidie voor het Programma Aardgasvrije Wijken. We gebruiken de subsidie voor woningeigenaren in Sliedrecht-Oost die nu overstappen op het warmtenet. Zij hoeven met de subsidie maximaal € 2.000 te investeren om van het aardgas af te gaan. De subsidie gaat in eerste instantie naar collectieve acties, waarbij een buurt samen overstapt op het warmtenet.

Rijksbijdrage

In 2019 kreeg de gemeente een rijksbijdrage van € 3.850.000 voor het Programma Aardgasvrij Wijken in Sliedrecht-Oost. Zoals u weet, is de aanleg van het warmtenet in uw wijk nu in volle gang. Er zijn bewonersbijeenkomsten, enquêtes en webinars geweest en woningscans gedaan. Hiermee heeft de gemeente veel kennis verzameld. 

Kosten aardgasvrij maken

We hebben een goed beeld gekregen van de gevolgen en kosten voor het aardgasvrij maken van woningen. Zo blijkt de totale investering voor aansluiting op het warmtenet voor een grondgebonden woning minimaal € 20.000. De kosten voor een overstap op een warmtepomp lopen, inclusief isolatie- en ventilatiemaatregelen, zelfs op tot € 45.000.

Betaalbare overstap

De gemeente wil de overstap naar aardgasvrij betaalbaar houden. Daarom hoeft een woningeigenaar in totaal maximaal € 2.000 te betalen voor het aansluiten op het warmtenet. De overige kosten betalen we uit de rijkssubsidie en de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). “Dit vergroot de kans dat mensen de overstap maken”, licht verantwoordelijk wethouder Ton Spek toe. “Het betekent wel dat we minder woningen aardgasvrij kunnen maken dan het oorspronkelijke doel. De subsidie gaat gericht naar buurten die helemaal van het aardgas willen afstappen. We starten in de buurten die al dicht bij het warmtenet liggen. Daar zijn de realisatiekosten lager. Zo kunnen we dus meer woningen aansluiten voor hetzelfde geld. Per buurt maken we samen met bewoners een buurtplan, inclusief een eenmalig aanbod voor de aansluiting.”


Een overzicht van de geraamde kosten voor aansluiting op het warmtenet en de subsidie. Als woningeigenaar betaalt u dus zelf maximaal € 2.000.

Tabel kosten en subsidie

De gemeente wil de overstap naar aardgasvrij betaalbaar houden. Daarom hoeft een woningeigenaar in totaal maximaal € 2.000 te betalen voor aansluiten op het warmtenet. De overige kosten betalen we uit de rijkssubsidie en de ISDE-subsidie.