Spring naar inhoud
14 juni 2022

Op weg naar een duurzame wijk

Sinds 2019 werken we in Sliedrecht-Oost samen aan een toekomstbestendige wijk. Het eerste jaar stond in het teken van informatie en ideeën uitwisselen. In 2020 ging de eerste schop de grond in, voor de aanleg van het warmtenet en de herinrichting van de wijk. En dit voorjaar vierden we de 1000e aansluiting op het warmtenet. 


Het aansluiten van de flats van Tablis Wonen gaat gestaag verder. Lees hier een update

Sperwerflat bereidt zich voor 

Ook de woningeigenaren van de flat aan de Sperwerstraat 1-80 stappen over op het warmtenet. Dit besloten ze tijdens een algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren in maart. Inmiddels zijn de voorbereidingen om de flat aan te sluiten op het warmtenet in volle gang. Hiervoor zijn een projectteam en een communicatieteam in het leven geroepen. Het projectteam bekijkt welke aanpassingen in de flat nodig zijn voor aansluiting op het warmtenet. Ook onderzoekt het mogelijkheden voor (extra) subsidies en financiering en bekijkt welke bouwvergunningen nodig zijn. Daarnaast kijkt het projectteam of er onderzoek kan plaatsvinden naar mogelijke isolatiemaatregelen in de flat en de appartementen. Het communicatieteam houdt de bewoners op de hoogte van de voortgang. 

De Horst en Vogelenzang 

Ook particuliere woningeigenaren in De Horst en de Vogelenzang staan voor de keuze om over te stappen op het warmtenet. In De Horst hebben 8 belangstellenden een woningopname gehad. In de Vogelenzang meldden 41 bewoners zich aan voor zo’n woningopname. Hoe dat in z’n werk gaat, leest u verderop in deze nieuwsbrief. Na de woningopnames krijgen de bewoners een persoonlijke rapportage. Op basis daarvan nemen ze een besluit. Of het warmtenet er kan komen, hangt af van het aantal bewoners dat zich aanmeldt. Voor de eerste woningen in De Horst besluiten gemeente en HVC vóór de zomervakantie of het warmtenet wordt doorgetrokken. Eind september valt de beslissing voor de Vogelenzang en de andere woningen in De Horst. Het is ook mogelijk dat delen van de Vogelenzang worden aangesloten op het warmtenet. 


Sinds 2019 werken we in Sliedrecht-Oost samen aan een toekomstbestendige wijk. Waar staan we nu?