Spring naar inhoud
Home Project
Sliedrecht werkt aan een duurzame toekomst. Dat doen we onder andere door stap voor stap van het aardgas af te gaan. Zo verminderen we de uitstoot van broeikassen. Sliedrecht-Oost is de eerste wijk op weg naar een aardgasvrije toekomst. Dit doen we samen met inwoners, gemeente, woningcorporatie Tablis Wonen, energie- en afvalbedrijf HVC, netbeheerder Stedin en het Regionaal Energieloket.

Sliedrecht-Oost Aardgasvrij

In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor Sliedrecht-Oost Aardgasvrij. We willen de wijk boven én onder de grond klaar maken voor de toekomst. Daarom kijken we niet alleen naar de aanleg van een energienet. Maar ook meteen naar kabels en riolering die aan vervanging toe zijn. En naar de inrichting van de wegen, stoepen en het groen in de wijk. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met uw wensen. Met een slimme planning zorgen we dat straten zo min mogelijk en zo kort mogelijk open liggen. En de bereikbaarheid zo goed mogelijk blijft.  

Warmtenet Sliedrecht

In Sliedrecht-Oost legt HVC een warmtenet aan. Het ontwikkelen van een warmtenet en warmtebron is niet eenvoudig. Het kost tijd en kan daarom wel enkele jaren duren. Zo moet  de meest ideale route van het warmtenet worden bepaald en moeten de leidingen worden aangelegd. Ook moet er een (duurzame) warmtebron aanwezig zijn of ontwikkeld worden.

Duurzame bron

In Sliedrecht zijn alle pijlen gericht op aardwarmte als duurzame bron. De gemeente en HVC hebben hier onderzoek naar gedaan. Het ziet er veelbelovend uit! Toch kan het nog wel een aantal jaar duren voordat we aardwarmte als bron kunnen gebruiken. Tot die tijd zorgen tijdelijke warmtecentrales voor de verwarming van de woningen.