Spring naar inhoud
12 januari 2021

Waarom komt er een warmtenet?

In steden als Utrecht worden al honderd jaar woningen en gebouwen verwarmd via leidingen onder de grond: de stadsverwarming. Daar zie je niets van. Heel anders is de situatie in Sliedrecht-Oost. Daar liggen tijdelijk straten open, worden buizen en rijden vrachtwagens met grond af en aan. Waarom eigenlijk? 

Duurzaam

HVC is verantwoordelijk voor de aanleg van het warmtenet in Sliedrecht-Oost. Als energie- en afvalbedrijf wil HVC van haar aandeelhouders, onder wie de gemeente Sliedrecht, koplopers maken als het gaat om hergebruik van grondstoffen en duurzame energie. Woningcorporatie Tablis Wonen laat huurwoningen aansluiten op het warmtenet. En woningeigenaren kunnen in de toekomst ook meedoen. “Met een aantrekkelijk aanbod zou ik mijn eigen huis meteen laten aansluiten op een warmtenet", zegt Willy Heussen van HVC. "Het neemt in huis weinig ruimte in en het is veilig omdat je geen aardgas meer nodig hebt. Daarnaast heb je geen onderhoud meer aan je CV-ketel. En met een duurzame bron bespaart het warmtenet veel CO2.”

Restwarmte benutten

Duurzaamheid was ook het uitgangspunt voor HVC om te starten met de aanleg van warmtenetten. Het energie- en afvalbedrijf had warmte over die vrijkomt bij afvalverbranding. Zonde om die niet te gebruiken. Zo ontstond het idee voor de aanleg van warmtenetten, zoals in Dordrecht. In Sliedrecht onderzoekt HVC mogelijke alternatieve duurzame bronnen, zoals aardwarmte.  

Overlast

Heeft aansluiting op een warmtenet dan geen nadelen? Willy Heussen: “De aanleg zorgt tijdelijk voor overlast. Daar zitten mensen natuurlijk niet op te wachten. Dat begrijpen we. We proberen de overlast dan ook zo klein mogelijk te houden. Verder noemen mensen nogal eens als nadeel dat er geen keuzevrijheid is tussen warmteleveranciers.” De vraag is dan ook of warmte via het warmtenet duur is in vergelijking met een cv-ketel of warmtepomp. "Het is goed te weten dat HVC geen winstoogmerk heeft", legt HVC-collega Eline van den Ende uit. "Het bedrijf is eigendom van de gemeenten. Alleen de echte koopjesjagers, die steeds van energiebedrijf wisselen, zijn nu met aardgas misschien goedkoper uit vanwege welkomstacties."


Regionale samenwerking

Joey Reedijk werkt voor de regio Drechtsteden aan de energietransitie. Hij vult aan: “We zijn samen op weg naar een energieneutrale toekomst. Daarin maken we geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. We willen de klimaatverandering afremmen en uiteindelijk stoppen. Dat is een enorme operatie. En dat kan niet zonder grote inspanningen en overlast. Natuurlijk proberen we de overlast en kosten zoveel mogelijk te beperken. Daarbij onderzoeken we in de regio Drechtsteden oplossingen die per gebied en per gemeente het beste passen. En die de laagste kosten met zich meebrengen." 

Andere aardgasvrije oplossingen

Uit onderzoek blijkt dat voor een deel van Sliedrecht het warmtenet de laagste maatschappelijke kosten heeft. Joey Reedijk: "In andere delen van de gemeente moeten we op zoek naar andere aardgasvrije oplossingen. Zoals warmtepompen, aquathermie of gebruik van duurzaam gas. Bijvoorbeeld 'groene' waterstof. Maar waterstof is zeker tot 2030 nog erg schaars. Het zal eerder beschikbaar komen voor de industrie en zwaar transport. Elke gemeente stelt nu een Transitievisie Warmte op. Hiermee onderzoeken we waar welk alternatief voor aardgas het beste past." 

Zelf kiezen

Moet je als inwoner nu blij zijn als er een warmtenet komt? "Op veel plekken in Nederland kan je niet kiezen uit verschillende oplossingen voor aardgasvrij", zegt Willy Heussen. "Met de aanleg van een warmtenet kan dat in Sliedrecht wél. Niemand is verplicht zijn of haar woning aan te sluiten op een warmtenet. Je kunt ook kiezen voor een volledig elektrische alternatief, zoals een warmtepomp. Want hoe dan ook: het gebruik van aardgas gaat een keer stoppen.”

Energie besparen

In Sliedrecht-Oost is het warmtenet volop in aanleg. Dat betekent zeker niet dat de rest van Sliedrecht moet afwachten. "Bijna iedereen kan nu al wat doen op weg naar aardgasvrij", zegt Joey Reedijk. "De eerste stap is namelijk energie besparen. Als je wilt en de mogelijkheid hebt, kun je daarmee nu al aan de slag. Bijvoorbeeld met ledlampen, radiatorfolie of isolatie van je dak. En maak hierbij vooral ook gebruik van de beschikbare subsidies."


Meer informatie over energiebesparing? Kijk op www.regionaal energieloket.nl.    

Bewoners van Sliedrecht-Oost worden er op dit moment niet altijd vrolijk van: de aanleg van het warmtenet. Wegen die afgesloten zijn, minder parkeerplaatsen, modder, bouwverkeer… Waarom komt er eigenlijk een warmtenet?