Spring naar inhoud
24 november 2020

Tweede boring voor warmtenet

Eind september boorde HVC al een leiding van 175 meter onder de Thorbeckelaan door. Op donderdag 19 november was een tweede boring voor de aanleg van het warmtenet Sliedrecht. Er liggen nu twee leidingen onder het clubgebouw van IJsclub De Vriendschap.


voorbereidingen

Voorbereiding

Toon van Kessel is directievoerder bij HVC. Hij vertelt: "Het was vooraf even zoeken, passen en meten naar ruimte om

 de leidingstrengen voor te bereiden. We hebben uiteindelijk gebruik kunnen maken van een grasveldje in de Doctor Schaepmanstraat. Daar hebben we de 16 meter lange leidingen aan elkaar gelast tot twee lange leidingen van 100 meter. Op 'rolstellen' hebben we ze over de sloot gerold. En via de sportcomplexen van de Trimclub ABC en Korfbalclub SKC Merwede naar het boorgat. Daar zijn de leidingen bevestigd aan de 'boor-rig', die ze door het boorgat heeft getrokken."


Prettige samenwerking

leidingen worden opgetild

"Met zo'n boring vlak langs de sportkantines en velden gaan we natuurlijk niet over één nacht ijs", vult projectleider Arie Visser aan. "Dat vraagt om een goede voorbereiding en duidelijke communicatie met de betrokken verenigingen. Daarom zijn we al vroeg in overleg gegaan om de werkzaamheden en planning toe te lichten. Zo konden we rekening houden met de wederzijdse wensen en bijvoorbeeld ook de sportagenda's van de verenigingen. Ik ben heel tevreden over de prettige samenwerking." 


Werkzaamheden Vogelbuurt-Noord

De boor-rig trekt de leidingen onder het clubgebouw doorDe laatste weken van 2020 werkt HVC langs de Lijsterweg om de boring aan te sluiten op de bestaande leidingen. En onder de parkeerplaats van de sportverenigingen aan de Thorbeckelaan worden leidingen aangelegd. Vanaf januari 2021 start aannemer A. Hak in opdracht van HVC in de Valkweg. De aannemer werkt in verschillende fases vanaf de Lijsterweg richting De Horst. Waar mogelijk combineren we de werkzaamheden met het vervangen van het riool. Zo blijft de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. 


HVC informeert direct omwonenden met brieven over de planning en uitvoering van  het werk. Meer informatie over het warmtenet vindt u op deze website. En op hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht.

Eind september boorde HVC al een leiding van 175 meter onder de Thorbeckelaan door. Op donderdag 19 november was een tweede boring voor de aanleg van het warmtenet Sliedrecht.