Spring naar inhoud
5 juli 2021

Transitievisie Warmte vastgesteld

Dinsdag 29 juni heeft de gemeenteraad van Sliedrecht de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Een belangrijke stap op weg naar een duurzame toekomst! De TVW gaat over de overstap van aardgas naar duurzame warmte. Er zijn verschillende alternatieven, zoals een warmtenet, all-electric met bijvoorbeeld een warmtepomp, of duurzaam gas. We kiezen het liefst voor de optie met de laagste kosten en de hoogste CO2-afname.

Haalbaar en betaalbaar

In een perspectiefkaart staat wat per wijk of buurt in Sliedrecht de meest logische alternatieven zijn voor aardgas. En welk tijdpad daarbij hoort. Overal geldt dat de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn. U vindt de TVW met de kaart op www.sliedrecht.nl/energietransitieEr is ook een samenvatting.

Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

Tegelijk met de TVW heeft de gemeenteraad ook de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) vastgesteld. Hierin staat hoe en waar we in de regio Drechtsteden zonne- en windenergie willen opwekken. Dat is nodig om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. We zetten hierbij fors in op zonnepanelen op daken. Maar ook op het besparen van energie. De regio Drechtsteden stelt de RES 1.0 binnenkort definitief vast. 


Kijk voor meer informatie op www.sliedrecht.nl/energietransitie.

Dinsdag 29 juni heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Een belangrijke stap op weg naar een duurzame toekomst zonder aardgas.