Spring naar inhoud
1 december 2020

Transitievisie: op weg naar aardgasvrij

"Wat vindt ú belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij?" Met die vraag riep de gemeente Sliedrecht dit najaar op om mee te denken over de Transitievisie Warmte. Maar in Sliedrecht-Oost is de aanleg van een warmtenet toch al begonnen? Hoe zit dat dan precies? We vragen het aan Bart van Geleuken, projectleider Warmtetransitie bij de gemeente Sliedrecht.

Transitie

"Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, moeten we stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen", begint Bart. "Aardgas is ook een fossiele brandstof, die veel broeikasgassen uitstoot. Daarom staat in het Klimaatakkoord dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. In de Transitievisie Warmte schrijven we hoe we dat gaan doen. Elke gemeente moet zo'n transitievisie maken."Bart van Geleuken

Meedenken

Bij het opstellen van de transitievisie werkt Sliedrecht samen met de andere Drechtsteden. "Het gaat dan vooral om onderzoek en basisgegevens, zoals woningdichtheid en energieverbruik", geeft Bart aan. "Maar we kijken niet alleen naar getallen. Daarom hebben we via een enquête gevraagd hoe inwoners denken over de warmtetransitie. Waar zien ze kansen en knelpunten? Wat vinden ze belangrijk? Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid én betaalbaarheid. Zo kunnen we een realistisch plan maken."

Proeftuin Sliedrecht-Oost

Om ervaring op te doen met de overstap naar aardgasvrij, zijn er in Nederland verschillende 'proeftuinen'. Sliedrecht-Oost is zo'n proeftuin. "Waar veel proeftuinen nog vooral aan het vergaderen zijn, is in Sliedrecht-Oost de schop al in de grond voor het warmtenet. We lopen hiermee voorop in Nederland", stelt Bart. "Het ligt dan ook voor de hand dat Sliedrecht-Oost in de Transitievisie Warmte naar voren komt als eerste wijk waar bestaande particuliere woningen aardgasvrij worden. Nieuwbouw wordt nu trouwens al standaard aardgasvrij. En ook in Baanhoek staat al een aantal woningen zonder aardgas." 

Van visie naar uitvoering

In juni 2021 moet de Transitievisie warmte klaar zijn. Bart: "Daarmee hebben we een plan om tot 2030 een bepaald aantal woningen aardgasvrij te maken. Er staat ook in welk alternatief voor aardgas het beste past. Plus een doorkijk naar 2050. Wat er precies per wijk gaat gebeuren en wanneer, werken we uit in uitvoeringsplannen. De buurtplannen in Sliedrecht-Oost zijn daar een soort voorloper van." 

Energie besparen, altijd goed!

Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte opnieuw bekeken. Zo kunnen we nieuwe ontwikkelingen en technieken meenemen in de route naar een aardgasvrije toekomst. "De warmtetransitie is een opgave die tientallen jaren duurt", besluit Bart van Geleuken. "En niemand kan in de toekomst kijken. Wat we wel zeker weten: het is altijd goed om minder energie te gebruiken. Daar is nog een wereld te winnen. En iedereen kan daar een steentje bijdragen!"

"Wat vindt ú belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij?" Met die vraag riep de gemeente Sliedrecht op om mee te denken over de Transitievisie Warmte. Maar in Sliedrecht-Oost is de aanleg van een warmtenet al begonnen. Hoe zit dat?