Spring naar inhoud
21 december 2023

Technisch hoogstandje voor 100% duurzame warmte

Leiding onder de Merwede voor warmtenet Sliedrecht


De aanleg van de hoofdleiding voor het warmtenet Sliedrecht nadert z’n voltooiing. De boring van een 1200 meter lange leiding onder de Merwede vormt de laatste stap van het hoofdleidingnet om duizenden woningen te voorzien van duurzame warmte. In januari starten de voorbereidingen.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de aanleg van het warmtenet. Inmiddels zijn al meer dan 1100 woningen in Sliedrecht aangesloten. En ligt er een hoofdleiding vanaf de Thorbeckelaan via Deltalaan en Craijensteijn naar Sonate.


Het begint in de Drechtsteden

Warmte van slibverwerking

Willy Heussen, gebiedsmanager bij HVC, geeft uitleg over de volgende stap. “De warmte voor het warmtenet komt nu nog van een gasgestookte warmtecentrale. Maar we willen zo snel mogelijk overstappen op duurzame warmte. Daarom leggen we begin volgend jaar een leiding aan naar de slibverwerkingsinstallatie in Dordrecht. De warmte die daar vrijkomt bij het drogen van rioolslib, gebruiken we dan voor het warmtenet. De gasgestookte centrale bij de korfbalclub schakelen we uit. Die dient dan alleen nog als noodvoorziening.”

Leiding van 1200 meter
Om een leiding aan te leggen van Sliedrecht naar Dordrecht, moet je onder de Merwede door. Willy Heussen: “Dat is een flinke uitdaging. We maken eerst de leidingen gereed: één voor de aanvoer van warmte en één retourleiding. Dan boren we twee gaten onder de rivier door. Vervolgens zijn er dan twee ‘intrekoperaties’ en trekken we de leidingen door de geboorde gaten heen. De eerste intrekoperatie is in maart, de tweede in april. Zo’n boring doen we wel vaker. Maar nu gaat het om leidingen van 1200 meter lang, onder het water door. Dat is wel een technisch hoogstandje.”

Huzarenstukje
Geen wonder dus dat de voorbereidingen al snel starten. “Die 1200 meter lange leidingen lassen we eerst allemaal op het fietspad langs de Parallelweg aan elkaar”, legt Willy Heussen uit. “Zodra het boren klaar is, trekken we die lange leidingen op rollers naar het boorgat. Dat betekent dat ze met een bocht onder het spoorviaduct door moeten bij Baanhoek-West. Het is een stalen leiding die daar een flinke bocht moet maken, dus dat is best spannend. Er komen zo’n 20 kranen aan te pas om dit huzarenstukje uit te voeren.”

Project met impact
Wethouder Ton Spek is trots op het project. “Het warmtenet speelt een cruciale rol om Sliedrecht aardgasvrij te maken. Met de aansluiting op de slibverwerkingsinstallatie kunnen we al vanaf volgend jaar gebruik maken van duurzame warmte. Ondertussen werken we samen met HVC verder aan de plannen voor geothermie als duurzame bron.” Tegelijkertijd realiseert hij zich dat de aanleg van het warmtenet een enorme impact heeft op het dorp en de inwoners. “We hebben al een paar jaar te maken met wegopbrekingen en verkeersomleidingen. Maar het eind komt in zicht. Met deze nieuwe aansluiting zetten we een grote stap vooruit naar een toekomst zonder aardgas.”

Planning werkzaamheden

  • Vanaf januari 2024 start het lassen van de leidingen. Het fietspad langs de Parallelweg is dan afgesloten. Er komen twee omleidingen: één langs het industrieterrein en één via de Tiendweg langs de A15. De laatste is speciaal voor scholieren die via de Baanhoekbrug naar Dordrecht gaan.
  • Vanaf eind februari starten de boringen onder de Merwede. Dit is een ‘gestuurde’ boring van 1200 meter vanaf het HVC-terrein in Dordrecht naar Intermezzo (naast het spoor Baanhoek). Het boren voor de twee leidingen duurt ongeveer tien weken en heeft geen gevolgen voor het verkeer.
  • Er zijn twee intrekoperaties: in maart en in april. Dan worden de gelaste leidingen door de boorgaten getrokken. De precieze data zijn nog niet bekend. Beide operaties duren maximaal vier dagen: van maandag tot en met donderdag. Zo blijven het bedrijventerrein Nijverwaard, Sporthal De Basis en de Boazkerk in het weekend gewoon bereikbaar. Tijdens de intrekoperaties zijn Ouverture en de Parallelweg bij het station Baanhoek afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is dan een omleiding via Sliedrecht-Oost.

Uiteraard doen we er alles aan om overlast te beperken”, zegt Willy Heussen. “Maar om zo’n groot project uit te voeren, is het helaas nodig om tijdens de ‘intrekoperaties’ een aantal wegen rondom het station Baanhoek af te sluiten. Dat is vervelend, maar het is gelukkig maar voor twee keer maximaal vier dagen.” Als de leidingen onder de Merwede liggen, worden ze daarna bij de Sonate aangesloten op de bestaande warmtenetleidingen. En bij HVC op de slibverwerkingsinstallatie. Per oktober 2024 moeten de leidingen operationeel zijn. Vanaf dan wordt het warmtenet Sliedrecht gevoed met 100% duurzame warmte.

Volg het project via de BouwApp
Speciaal voor dit project maakt HVC gebruik van ‘de BouwApp’. Hierin vindt u alle actuele informatie over de werkzaamheden, omleidingen en planning. Plus een filmpje met meer uitleg. Via de BouwApp kunt u ook eenvoudig vragen stellen. De BouwApp is te downloaden via de Google Playstore, App Store of via de bijgaande QR-code. Alle informatie over het project vindt u ook op www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht.

Logo HVC