Spring naar inhoud
17 juni 2021

Start werk 10-hoogflats bij Valkhof

Tablis Wonen vindt het belangrijk dat huurders plezierig wonen in een goed thuis. Daarom maakt de woningcorporatie de 400 woningen in de 10-hoogflats in Sliedrecht gasloos en energiezuinig. We sluiten ze aan op het warmtenet van HVC en moderniseren de uitstraling van de flats.

7 juni was de start


Na een zorgvuldige voorbereiding startte aannemer Constructif met de werkzaamheden in en aan de woningen. “Het is een behoorlijke klus”, zegt Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen. “En we beseffen heel goed dat dit impact heeft op de bewoners. Daarom gaat de bewonersconsulent van Constructif persoonlijk in gesprek met alle bewoners. Ze informeert hen goed over welke werkzaamheden de aannemer uitvoert en wat de bewoners kunnen verwachten.” 

Veranderingen in beeld


Voor de start van de werkzaamheden bezoekt de woonconsulent van Constructif alle bewoners. Zij bespreekt het verbetervoorstel, de bewoners kunnen vragen stellen en de modelwoning bezoeken. Ook is er een filmpje met uitleg over de werkzaamheden. Zo krijgen de bewoners een goed beeld van de veranderingen in en aan hun woning en woongebouw. Een groot aantal bewoners (meer dan 90%) van de Valkhof stemde in met de werkzaamheden. Inmiddels is ook de modelwoning in de Havik klaar en zijn de gesprekken met de bewoners in volle gang. Tijdens het hele project zijn de huismeester van Tablis Wonen en de woonconsulent van Constructif de vaste aanspreekpunten voor de bewoners.


Start werkzaamheden ValkhofTablis Wonen, Constructif en HVC trakteerden alle bewoners op een puntzak friet en een snack om de start te vieren. Aanwezig hierbij waren Liesbeth Marchesini, wethouder Ton Spek, Niels Akkermans en Ad Aarsen van Constructif en Willy Heussen en Richard Koedam van HVC. Zij gingen in gesprek met de bewonerscommissie en een aantal bewoners.

Tablis Wonen maakt de 400 woningen in de 10-hoogflats in Sliedrecht gasloos en energiezuinig. De woningcorporatie sluit de woningen aan op het warmtenet van HVC en moderniseert de uitstraling van de flats.