Spring naar inhoud
20 december 2023

Sperwerflat 1-80 Sliedrecht klaar voor een duurzame toekomst

De Sperwerflat 1-80 in Sliedrecht stapt af van aardgas. De flat met 74 particuliere- en 6 appartementen van woningcorporatie Tablis Wonen, wordt in zijn geheel op het warmtenet aangesloten. Daarvoor zijn alle contracten nu getekend. Zo wordt dit Sperwercomplex een van Nederlands eerste grote aardgasvrije koopwoningcomplexen.

Voorbereidingen
Aan het tekenen van de contracten ging vier jaar voorbereiding vooraf. In die tijd overlegden het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VVE), de gemeente Sliedrecht en HVC, de leverancier van de warmte voor het warmtenet, veel en vaak. Innoforte, een adviesbureau voor duurzame warmte en koude, ondersteunde de VVE in dit proces. Na het nodige onderzoek besloot de VVE in 2022 over te stappen op het warmtenet. Uiteindelijk maakten verschillende Rijkssubsidies dat financieel mogelijk.

Obstakels
Op het besluit volgde een aantal tegenslagen. Zo werden materialen door onder andere de oorlog in Oekraïne een stuk duurder. Toch zetten de partijen er steeds weer de schouders onder. Wethouder Ton Spek is onder de indruk van de inzet en flexibiliteit van het VVE-bestuur. “Ze hadden de handdoek verschillende keren in de ring kunnen gooien, maar deden dat niet. Door hun geduld en doorzettingsvermogen is de Sperwerflat straks klaar voor een duurzame toekomst.”

Naar aardgasvrij
HVC en de Werkendamse Verwarmings Industrie (WVI) treffen nu concrete voorbereidingen voor het aansluiten van de flat. HVC sluit de flat aan op het leidingennet in de straat en plaatst een collectieve installatie in het gebouw. WVI inventariseert wat er in de appartementen nodig is aan leidingen, elektra en radiatoren en legt die aan. Daarna is de Sperwerflat klaar voor de overstap. De planning is dat alle woningen in de Sperwerflat voor stookseizoen ‘24/’25 aardgasvrij zijn.


Sperwerflat