Spring naar inhoud
29 september 2020

Het buurtplan: wat & hoe?

Overstappen naar aardgasvrij moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Welke oplossing het beste past en het voordeligste is, kan per buurt verschillen. Daarom maken we voor elke buurt een plan. Dit doen we met alle woningeigenaren in uw buurt. En met de gemeente, HVC en het Regionaal  Energieloket.

Beste en voordeligste oplossing

We hebben Sliedrecht-Oost verdeeld in verschillende clusters van woningen. Elk cluster gaat aan de slag met een eigen buurtplan. Hierin bedenkt u met uw buren het beste alternatief voor aardgas in uw buurt. Een oplossing dus waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. Dat kan aansluiting op het warmtenet zijn. Maar misschien kiest uw buurt liever voor de individuele oplossing van een warmtepomp. U kunt ook besluiten om nu nog niks te doen. Of om minder ingrijpende energiebesparende maatregelen te nemen.


Het is niet zo dat de oplossing in het buurtplan dwingend is. Iedereen maakt uiteindelijk zijn of haar eigen keuze. Maar voor aansluiting op het warmtenet heeft u elkaar wel nodig. Want dat kan alleen als zo’n 85% van de bewoners mee wil doen.

Subsidie

In het buurtplan kijken we niet alleen welke maatregelen nodig zijn voor de overstap naar aardgasvrij. Maar ook hoe we daarbij gebruik kunnen maken van subsidie. Want de gemeente heeft zo’n 3,5 miljoen euro gekregen van het rijk. Dat geld is bedoeld voor woningeigenaren. Zodat de overstap betaalbaar blijft.

Uitnodiging

We gaan niet in alle clusters tegelijk aan de slag met het buurtplan. In sommige clusters is dit pas volgend jaar. U ontvangt vanzelf een uitnodiging als we in uw buurt beginnen. Tijdens een startbijeenkomst hoort u dan hoe we samen met uw buurtgenoten het plan maken.


Overstappen naar aardgasvrij moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Welke oplossing het beste past en het voordeligste is, kan per buurt verschillen. Daarom maken we voor elke buurt een plan.