Spring naar inhoud
24 juni 2021

Column Ton Spek - Waarom warmtenet?

De mensen met een eigen woning in De  Horst staan de komende weken voor een belangrijke vraag: wel of niet overstappen naar het warmtenet? Kiezen zij voor aansluiting op het warmtenet dan betalen zij nu maar € 2.000. Mensen die al elektrisch koken, betalen zelfs maar € 500. De overige kosten betaalt de gemeente met subsidie. Dat is gemiddeld ruim € 20.000. Hierin zitten ook alle noodzakelijke aanpassingen in en rondom huis. En alles wordt netjes afgewerkt.


Wat mij betreft een mooi aanbod. Toch krijg ik vaak de vraag waarom je nu al zou overstappen op het warmtenet. We hoeven toch pas in 2050 aardgasvrij te zijn? En misschien komen er in de tussentijd nieuwe technieken, die het warmtenet inhalen? Uit onderzoeken blijkt dat die kans niet zo heel groot is. Bovendien zijn nieuwe ontwikkelingen, zoals een andere warmtebron, makkelijk toe te passen in het warmtenet. Je hoeft er dus sowieso geen spijt van te krijgen. Op basis hiervan hebben burgemeester en wethouders in mei de ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Met voor Sliedrecht-Oost het warmtenet als beste en meest betaalbare voorkeursoptie. De gemeenteraad neemt daar op 29 juni een besluit over.


Daarmee bent u nog niet verplicht om aan te sluiten op het warmtenet. Hoe en in welk tempo u uw woning aardgasvrij maakt, is uw eigen keuze. Die vrijheid blijft er waarschijnlijk ook. Maar dát u op termijn van het aardgas af moet, staat wel vast. Het rijk zal de gemeente daar steeds meer instrumenten voor bieden. Zoals de Wet collectieve warmtevoorziening, die er binnenkort aan komt. Hoe die wet er uit gaat zien, weten we nog niet. Maar de druk om van het aardgas af te stappen zal de komende jaren toenemen. Daarom kunnen woningeigenaren zich misschien beter afvragen waarom zij níet zouden overstappen als er nu zo’n mooi aanbod ligt.


Ton Spek, wethouder Duurzaamheid

wethouder Ton Spek

Wethouder Ton Spek krijgt vaak de vraag waarom je nu al zou overstappen op het warmtenet. We hoeven toch pas in 2050 aardgasvrij te zijn? Maar de druk om van aardgas af te stappen, neemt toe.