Spring naar inhoud
27 september 2021

Column Ton Spek - Duurzame warmte

Het warmtenet dat HVC in Sliedrecht aanlegt, wordt nu nog warm gestookt met een tijdelijke warmtecentrale op aardgas. Regelmatig krijg ik van Sliedrechters de vraag of dat nu wel zo duurzaam is. “We moeten toch juist van het aardgas af?” Dat klopt! En dat gaat ook gebeuren. Uiteindelijk gaat geothermie (aardwarmte) de warmtebron vormen voor het warmtenet. 


Maar voordat dit mogelijk is, moeten er voldoende woningen op het warmtenet zijn aangesloten. Het gaat dan om zo’n 7.000 huishoudens. Waarschijnlijk is dat over een jaar of vijf het geval. Dat duurt nog best lang. Daarom ben ik blij dat we al eerder duurzaam kunnen gaan verwarmen. Met de restwarmte van de Slibverbrandingsinstallatie (SVI) in Dordrecht.


De SVI verwerkt het slib dat overblijft na waterzuivering door waterschappen. Het gaat hier dus niet om de verbranding van huisvuil. Bij de verwerking van het slib komt warmte vrij. Eerder verdween deze restwarmte ongebruikt in de lucht. Maar nu gaat de SVI de warmte opvangen en transporteren. Onder andere naar Sliedrecht, om hier het water in ons warmtenet te verwarmen. 


Om dat mogelijk te maken, is een transportleiding nodig onder de Merwede door. Naar verwachting kan de koppeling met ons warmtenet over een jaar of twee, drie gemaakt worden. Dat is toch weer een paar jaar sneller dan wanneer we wachten op geothermie. En als het warmtenet uiteindelijk wel gebruik maakt van geothermie, is de warmte uit de SVI nog steeds een mooie back-up.


Begin september mocht ik op bezoek bij de SVI. Tot mijn verrassing kon ik al zien waar straks de aansluiting naar Sliedrecht komt. Wat mij betreft laat dit goed zien dat we met het warmtenet inzetten op een duurzame oplossing voor onze toekomstige warmtevoorziening. Een oplossing waarmee we kunnen blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de toekomst!


Ton Spek

Wethouder Duurzaamheid


Zuiveringsinstallatie


Bij de verwerking van slib komt warmte vrij. Eerder verdween deze restwarmte ongebruikt in de lucht. Maar nu gaan we 'm gebruiken om het warmtenet in Sliedrecht te verwarmen! Wethouder Ton Spek wijst in de Slibverbrandingsinstallatie aan waar de aansluiting naar Sliedrecht komt.


Het warmtenet dat HVC in Sliedrecht aanlegt, wordt nu nog warm gestookt met een tijdelijke warmtecentrale op aardgas. Maar we moeten toch juist van het aardgas af? Dat klopt! En dat gaat ook gebeuren.