Spring naar inhoud
25 oktober 2022

Boringen voor warmtenet

Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 9 december voert aannemer A. Hak twee ondergrondse boringen uit in de Deltalaan. Dit voor de uitbreiding van het warmtenet Sliedrecht.

Aanleg hoofdtracé via Deltalaan

Begin dit jaar is HVC gestart met de aanleg van de hoofdleiding van het warmtenet in Sonate en langs de Craijensteijn. De werkzaamheden zijn gecombineerd met de herinrichting van de weg en de aanleg van een veiliger fietspad. Na de aanleg in Craijensteijn is van de zomer de aanleg in de Deltalaan gestart. Een enorme klus met veel impact voor omwonenden en ondernemers in het gebied. Daarom voert de aannemer de werkzaamheden tot en met maart 2023 in verschillende fases uit. Daarna is de aanleg van het hoofdtracé door het hart van Sliedrecht gereed. Het warmtenet kan dan de verbinding maken met de warmtebron: eerst de warmte via de slibverwerker en later via een aardwarmtebron.

Nu overlast, straks een duurzame oplossing

In de Deltalaan wordt een groot deel van het 1,3 kilometer lange leidingtracé aangelegd via drie ondergrondse boringen. Dat werkt sneller en geeft minder overlast. De langste boring is 540 meter. Voor een kleiner deel worden er sleuven gegraven waarin de leidingen worden gelegd en vervolgens aan elkaar gelast. Willy Heussen van HVC: "We zijn ons ervan bewust dat de aanleg van het warmtenet veel tijd kost en overlast met zich meebrengt. Ons doel is altijd om dat zoveel mogelijk te beperken. Al is dat niet altijd eenvoudig en mogelijk. De leidingen voor een warmtenet zijn van staal, hebben een flinke diameter en dikke isolatielaag. Het aan elkaar lassen van die verschillende delen kost nou eenmaal tijd. Maar als straks de hoofdleiding er ligt en verbonden is met de slibverwerker, heeft Sliedrecht een heel duurzame warmteoplossing voor een aardgasvrije toekomst."


Lees meer over de werkzaamheden op hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht

Tot 9 december vinden er ondergrondse boringen plaats in de Deltalaan. Dit voor de uitbreiding van het warmtenet Sliedrecht.