Spring naar inhoud
16 december 2021

Aanleg warmtenet in Craijensteijn

Vanaf maandag 10 januari start HVC met de aanleg van het warmtenet in de Craijensteijn. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 1 juli.

Aardgasvrij Sliedrecht

Nederland wordt stap voor stap aardgasvrij. Dat betekent dat we straks allemaal op een andere manier onze woning gaan verwarmen en koken. Ook Sliedrecht is op weg naar een aardgasvrije toekomst. In de Staatsliedenbuurt is het warmtenet al klaar. Afgelopen twee jaar zijn ook warmtenetleidingen gelegd in de Vogelbuurt en de Thorbeckelaan.

Verkeersmaatregelen

Dankzij de werkwijze met ondergrondse boringen blijft de Craijensteijn steeds bereikbaar voor doorgaand verkeer tussen de Parallelweg en Deltalaan. Wel is het nodig om sommige kruisingen, straten en parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten. Dit gebeurt in fasen. Omwonenden krijgen hierover bericht. Omleidingen voor fiets- en autoverkeer staan ter plekke aangegeven. De bushalte voor de lijn richting Papendrecht wordt tijdelijk verplaatst van station Baanhoek naar de Parallelweg. 

Aanleg warmtenet 

Via vier gestuurde boringen legt de aannemer het grootste deel van de leidingen aan. Hierbij wordt een lange leiding onder de grond door van het ene naar het andere punt getrokken. Dit werkt sneller en geeft minder overlast. Voor een kleiner deel worden er sleuven gegraven. Daarin komen de leidingen te liggen, die vervolgens aan elkaar worden gelast. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht.


PLattegrond warmtenet Craijensteijn

Overige werkzaamheden Craijensteijn

De gemeente Sliedrecht gaat aan de zuidzijde van de Craijensteijn een fietspad in twee richtingen aanleggen. Afgelopen zomer is er gestart met de aanleg van het vrijliggende fietspad. Aannemer KWS heeft toen de voorbelasting aangebracht. Half april 2022 gaat aannemer KWS verder met de aanleg van het fietspad. Voor de start van deze werkzaamheden houdt KWS nog een (digitale) bewonersavond. Eind augustus/begin september is het werk klaar. 


In opdracht van Stedin en Oasen zijn ook aannemers bezig met het verleggen van kabels en leidingen. Ook de bushalte Deltalaan van R-Net krijgt een nieuwe uitstraling. De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd en in fases uitgevoerd. Zo blijft de overlast zoveel mogelijk beperkt. 


Meer over de werkzaamheden? Kijk op www.sliedrecht.nl/plannen_en_projectenVanaf maandag 10 januari start HVC met de aanleg van het warmtenet in de Craijensteijn. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 1 juli.