Spring naar inhoud
Home Woningeigenaren Wat doet de gemeente?
De gemeente moet de eerste wijken aanwijzen die van het aardgas afgaan. Hiervoor moeten we een plan maken, samen met bewoners, de woningcorporatie en instanties en bedrijven die een rol spelen bij de warmtevoorziening. In dit plan staat wanneer een wijk van het aardgas af gaat en welk alternatief het beste past. En hoe we het daadwerkelijk uitvoeren.
  

Coördineren

In de jaren ‘60 was er één oplossing voor verwarmen en die was geschikt voor ieder huis: aardgas. Maar als we nu stoppen met aardgas, is de oplossing per wijk verschillend. Als gemeente hebben wij het beste zicht op wat er lokaal kan. Wij spelen dus een belangrijke rol spelen in het coördineren van deze warmtetransitie.

Haalbaar en betaalbaar

De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk dat de aardgasvrije alternatieven haalbaar én betaalbaar zijn voor inwoners. Daarom maken we na de zomer samen met bewoners een buurtplan, inclusief subsidie en financiering. Hierbij kunnen we gebruik maken van een landelijke subsidie die we hebben gekregen.