Spring naar inhoud
Home Vraag en antwoord Vragen voor woningeigenaren
Jazeker. Overstappen van aardgas naar een alternatief is een vrije keuze. In de Transitievisie Warmte wordt per buurt een keuze gemaakt qua warmtevoorziening. Maar u kunt altijd zelf een andere een andere keus maken. Behalve voor het warmtenet kunt u bijvoorbeeld kiezen voor all-electric, hybride of een elektrische cv-ketel. Of u doet nog even niets. 

De gemeente wil u als woningeigenaar helpen om een passende keuze te maken. Bovendien kan de gemeente met de subsidie voor aardgasvrije wijken de kosten van een overstap lager maken.

Het aanbod van waterstof is nu erg klein en dus duur. En de waterstof die er is, gaat eerst naar bijvoorbeeld de industrie. Want daar zijn hoge temperaturen nodig. Als er ook meer waterstof is voor 'gewone' gebouwen, zal het vooral naar monumentale panden gaan. 

Een warmtenet is een oplossing die het beste past bij de wijk Sliedrecht-Oost. Het heeft de laagste maatschappelijke kosten in deze wijk. Doordat de temperatuur van het net straks 70 graden is, kunnen we in de nabije toekomst ook lokale en duurzame warmtebronnen op het net aansluiten. Naar verwachting zijn de kosten voor een warmtenet voor de meeste woningtypes in Sliedrecht-Oost lager dan overstappen naar een ander alternatief, zoals een warmtepomp of een pelletketel.
De leidingen voor de aansluiting op het warmtenet lopen via uw voortuin, onder de gevel door uw woning in, naar de warmte-afleverset. Deze set vervangt uw cv-ketel. De warmte-afleverset wordt geplaatst in de meterkast of in een andere omkasting op de begane grond. Soms moet de meterkast hiervoor aangepast worden. De afleverset is iets kleiner dan een cv- ketel. Vanaf de afleverset komen er twee nieuwe leidingen naar de plek waar nu uw cv-ketel staat. Zo kan de nieuwe warmtebron uw huidige verwarmingssysteem voeden. De meeste radiatoren zijn geschikt voor een aansluiting op het warmtenet. Sommige design-radiatoren niet. In dat geval moet u die radiator vervangen. Uw aansluiting voor warm tapwater wordt verplaatst naar de begane grond. Zo heeft u sneller warm water. Daarnaast gaat u koken op inductie. Vaak is hiervoor een extra groep nodig in de meterkast. Soms moet uw aansluiting op het elektriciteitsnet worden aangepast van 1-fase naar 3-fase. Ook heeft u voor het koken op inductie speciale pannen nodig.
Van het aardgas af gaan is voor particuliere woningeigenaren een eigen keuze. U kiest dus zelf voor aansluiting op het warmtenet. Of misschien voor een andere manier om uw woning aardgasvrij te maken. Op dit moment bent u nog niet verplicht om van het gas af te gaan. In de toekomst wordt dit waarschijnlijk wel verplicht. Daarom werken gemeenten, energiebedrijven en netbeheerders samen aan duurzame en betaalbare alternatieven voor aardgas. Een mooie kans om mee te profiteren!

In november gaan we in verschillende clusters aan de slag met buurtplannen. Wilt u meedenken over het buurtplan? Meld u dan aan via duurzaamwonen@sliedrecht.nl. De keuze voor de warmtevoorziening wordt waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2021 gemaakt. Kiezen clusters voor het warmtenet, dan vinden de werkzaamheden hiervoor in 2022/2023 plaats. Dat lijkt ver weg, maar er moet veel geregeld worden. Daarom beginnen we nu al met buurtplannen.


Dat is afhankelijk van uw woning, het bouwjaar en duurzame maatregelen die al zijn genomen. Over het algemeen geldt: hoe ouder de woning, hoe hoger de kosten. Maar ook: hoe meer comfort verduurzamen oplevert! Daarnaast hangen de kosten ook af van de manier waarop de woning verwarmd gaat worden. 


Het Regionaal Energieloket heeft van de acht meest voorkomende woningtypen in Sliedrecht-Oost een woningscan gemaakt. Per type is er een rapport met de mogelijkheden om de woning aardgasvrij te maken. Bijvoorbeeld door een aansluiting op het warmtenet of met een warmtepomp. Ook staat erin wat u kunt doen om energie te besparen. En wat dit alles ongeveer kost. Bekijk hier de woningscans.

De gemeente vindt het belangrijk dat de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar is. Voor het aardgasvrij maken van Sliedrecht-Oost heeft het Rijk een subsidie gegeven. Deze subsidie is er voor de bewoners. Hiermee kunnen de kosten voor een woning zonder aardgas zo laag mogelijk blijven. Maar bewoners moeten dus ook een deel zelf betalen. Hoeveel subsidie u precies krijgt, moeten we nog bekijken. Dit hangt af van verschillende dingen. 

U kunt dit berekenen met de rapporten die gemaakt zijn voor de voorbeeldwoningen. In hoofdstuk 6.1 staat een inschatting van de energierekening bij verwarmen met een cv-ketel, warmtenet of warmtepomp. Kijk wat u nu in een jaar betaalt voor energie en bereken het verschil. Deel de kosten die u moet maken voor een warmtenet-aansluiting of warmtepomp door het verschil in de energierekening. Zo weet u in hoeveel tijd u de kosten terug verdient.

Ja. Want hoe duurzamer een huis is, hoe hoger de verkoopprijs. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Tilburg. Bovendien kunt u nú subsidie krijgen. De investering zal daarom nu een stuk voordeliger zijn dan in de toekomst.

U kunt altijd zonnepanelen nemen. Maar op zichzelf zijn zonnepanelen geen alternatief voor aardgas. De aanpassingen om uw huis aardgasvrij te maken, staan helemaal los van zonnepanelen. Zonnepanelen leveren ook vooral stroom in de periodes, waarin u geen warmte nodig hebt voor verwarming.
Isolatie is de beste manier om energie te besparen. Maar ook om uw huis zo comfortabel mogelijk te maken. Met goede isolatie gaat er namelijk heel weinig warmte verloren. Zo heeft u minder energie nodig om uw huis te verwarmen en blijft de temperatuur in huis constant. In de winter blijft een goed geïsoleerd huis lekker warm, en in de zomer juist koel. Kijk hier voor kleine en grote isoleermaatregelen die u nu al kunt nemen!

Een warmtepomp maakt inderdaad geluid op het moment dat hij verwarmt. Dat is vooral in de winter en als u de verwarming aan heeft. In de zomer, als u weg bent of wanneer u slaapt, is de warmtepomp niet aan het werk. Het geluid moet dan minimaal zijn. Daarnaast is de techniek steeds in ontwikkeling. Hierdoor worden warmtepompen steeds stiller. Verder kunt u maatregelen nemen om het geluid te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan een ombouwkast die het geluid dempt. Sinds 2020 zijn er nieuwe eisen voor het maximale geluid van een warmtepomp met een buitenunit. 

Het Regionaal Energieloket heeft woningscans gedaan in Sliedrecht-Oost. Hierbij gaat ze uit van 632 euro per jaar aan kosten voor onderhoud en afschrijving. Sommige leveranciers bieden een onderhoudscontract aan voor de warmtepomp. U betaalt dan elke maand een bedrag voor het onderhoud. 

Nee, u kunt niet kiezen bij wie u warmte afneemt. De bron, het net en de levering zijn bijna altijd ondergebracht in één warmtebedrijf. Warmtebedrijven lijken nog het meest op waterbedrijven. In Sliedrecht-Oost is HVC het warmtebedrijf. Maak hier kennis met HVC.


De Warmtewet beschermt warmteklanten. In de Warmtewet staan maximale tarieven voor warmte. Ook regelt deze wet de zekerheid van levering. HVC geeft een flinke korting op de tarieven en is al jaren op rij een van de goedkoopste warmtebedrijven in Nederland. Lees meer over de warmtetarieven van HVC.

Voor de veiligheid en de bereikbaarheid plaatst HVC de afleverset meestal in een omkasting op de begane grond. Dat kan in de meterkast of trapkast zijn. Of in een kast aan de buitengevel.


Het warmtenet kan goed samen met vloerverwarming. In de afleverset blijft het cv-water gescheiden van het water in het warmtenet. Daarom hoeft u niets te veranderen aan de vloerverwarming. 

Als de warmteaansluiting klaar is, zorgen we dat de straat én uw tuin weer in orde zijn. De aannemer herstelt de bestrating en gaat zorgvuldig om met bestaande beplanting. Misschien heeft u wel ideeën om uw voortuin meteen aan te passen. Bijvoorbeeld met meer groen. Dat is ook goed voor het klimaat. Geef uw idee vooral door! Dat kan via warmtenetsliedrecht@hvcgroep.nl


Nee. De aansluiting op het warmtenet kost voor alle (grondgebonden) woningen in Sliedrecht-Oost hetzelfde. Wel toetst HVC hoeveel woningen bij u in de buurt willen aansluiten op het warmtenet. Alleen als er voldoende huizen meedoen, legt HVC de warmteleiding aan. 

Dit gebeurt via de warmteunit. Deze meet hoeveel water er door de set stroomt. En wat het temperatuurverschil is tussen het instromende en uitstromende water. Aan de hand daarvan berekent HVC hoeveel warmte u uit het net heeft gehaald. Dat is dus uw warmteverbruik. Lees hier meer over de warmteunit.

Het warmtenet is een collectieve oplossing. Je kiest dus samen met de buurt voor een warmtenet. Of niet. We hebben Sliedrecht-Oost opgedeeld in 8 buurten. In elke buurt moet minimaal driekwart van de woningen meedoen aan het warmtenet. Alleen dan kunnen we het warmtenet in een buurt aanleggen. 

kaartje buurtclusters

Let op! De buurten staan niet helemaal vast. Afhankelijk van de belangstelling in het warmtenet kunnen we de grenzen van de buurten nog veranderen. Zo kunnen we een buurt bijvoorbeeld groter of kleiner maken om zo veel mogelijk geïnteresseerde buurtbewoners aan te kunnen sluiten. 


Heeft u ideeën hoe de aansluiting op het warmtenet zo aantrekkelijk mogelijk wordt? Doe dan mee met het maken van het buurtplan. Of deel ze via warmtenetsliedecht@hvcgroep.nl 


Misschien willen er in uw buurt niet genoeg mensen een aansluiting op het warmtenet. Dan legt HVC het warmtenet niet aan. De kosten en de overlast voor de aanleg van het warmtenet wegen dan niet op tegen de voordelen. Wilt u toch uw woning verbeteren? Het Regionaal Energieloket helpt u (en uw buren) graag! Bijvoorbeeld bij de (gezamenlijke) inkoop van zonnepanelen of isolatiemaatregelen. Of bij de aanschaf van een energiezuinig ventilatiesysteem en een warmtepomp. Of een ander alternatief voor aardgas.

Woont u in Sliedrecht-Oost en is uw cv-ketel aan vervanging toe? Wacht dan nog even met de aanschaf van een nieuwe ketel! De komende tijd krijgt u een aanbod om over te stappen naar aansluiting op het warmtenet of een warmtepomp. Moet u de cv-ketel toch vervangen? Kijk dan of huren mogelijk is. Of neem contact met ons op.

U heeft een aantal opties:

  • U kunt tijdelijk een ketel huren
  • U kunt uw ketel laten repareren
  • U kunt een nieuwe ketel kopen 

Wat is voordeliger: een cv-ketel huren of kopen? Het omslagpunt ligt ongeveer bij 5 of 6 jaar. Is uw buurt pas over 6 jaar aan de beurt voor het warmtenet? Dan is kopen voordeliger dan huren. Meer hierover leest u in het e-book van Regionaal Energieloket 'Wat te doen als uw cv-ketel binnenkort toe is aan vervanging?'


Heeft u een nog goede cv-ketel? Dan kunt u die prima tweedehands aanbieden. Bijvoorbeeld aan iemand ergens anders in de wijk die nog nieuwe ketel moet hebben in afwachting van warmtenet.