Spring naar inhoud
Home FAQ Vragen uit de buurt: De Horst

Bij voldoende interesse vanuit bewoners van De Horst verwacht HVC de woningen begin 2023 aan te sluiten op het warmtenet.

Als warmteleverancier moet HVC voldoen aan de leveringsplicht. Deze plicht staat in de Warmtewet, die er speciaal is om consumenten met een warmtenetaansluiting te beschermen. Daarom heeft HVC altijd een extra installatie achter de hand. Deze zogenaamde back-up-installatie schakelt HVC in als de warmtebron in onderhoud is. Of als er een storing optreedt. Ook kan HVC deze installatie aanzetten als de warmtevraag extreem hoog is. Bijvoorbeeld als het in de winter meer dan 10 graden vriest. Zo garandeert HVC dat u altijd voorzien bent van warmte.

Ja, in de Drechtsteden én in Sliedrecht in het bijzonder is er veel duurzame warmte. Voor Sliedrecht is aardwarmte de beoogde warmtebron. Op termijn is het de bedoeling om verschillende bronnen op het warmtenet in de Drechtsteden aan te sluiten. Bijvoorbeeld ook aquathermie-bronnen en warmte die vrijkomt bij slibverbranding.
Nee, het wordt niet minder snel warm in uw woning. Voordat HVC uw woning aansluit, onderzoeken we of uw radiatoren genoeg warmte kunnen leveren. Is dat niet zo? Dan krijgt u betere radiatoren. De binneninstallateur regelt bij oplevering uw binneninstallatie goed in. Hierdoor behoudt u hetzelfde comfort.
Er zit geen stopknop in uw installatie. Als HVC een lekkage vermoedt, gaan de afsluiters dicht in de straat. Er wordt dan geen warm water meer geleverd. HVC onderzoekt dan of er een lekkage is. Als dat zo is, repareren ze dit meteen. HVC monitort het warmtenet 24 uur per dag 7 dagen in de week. Dit gebeurt via een 'lekdetectiedraad' die in de leidingen zit. De kans op lekkage in de kruipruimte is overigens zeer klein. De materialen en buizen zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan strenge normen.

Warmteverliezen zijn minimaal, omdat leidingen goed zijn geïsoleerd. Bovendien gaat het warme water met een hoge snelheid door het warmtenet. Het warmteverlies aan het einde van het leidingnet is dan ook hooguit paar graden. Overigens is HVC verplicht warm tapwater van minimaal 60 graden aan uw woning te leveren.

Ja, u krijgt dezelfde comfortklasse wanneer u overstapt naar het warmtenet.

U kunt de warmtelevering op elk moment opzeggen. HVC brengt hiervoor afsluitkosten in rekening van € 272,25 incl. btw (prijspeil 2021). Uiteraard moet u dan zelf zorgen voor een andere warmtevoorziening.

In de kennissessie op 16 maart 2021 is er uitleg gegeven over de opbouw van de tarieven van HVC inclusief voorbeeldberekeningen. U vindt de tarieven en berekeningen terug in de PDF-bestandpresentatie.

De verbinding tussen de warmte-unit en thermostaat kan bedraad zijn of draadloos. De situatie die u nu heeft is het uitgangspunt. Dus heeft u nu een draadloze verbinding, dan is het uitgangspunt dat dit zo blijft.
De regeling van temperaturen in uw woning blijft hetzelfde als nu met uw huidige thermostaat. 

Ja, maar dit hangt wel af van welke thermostaat u heeft.

HVC krijgt vragen van klanten en ook wel eens een klacht. Op vragen geeft HVC een duidelijk antwoord en klachten lossen zij op. HVC meet ook de klanttevredenheid over de klantenservice. In 2021 geven klanten tot nu toe het cijfer 8.9. 

Heeft u via de antwoordkaart of digitaal aangegeven dat u een vrijblijvend aanbod wilt? Dan wordt er ook een transmissieberekening gemaakt. 

Het uitgangspunt is dat u zelf alleen een eigen bijdrage betaalt van € 2.000 (of € 500 als u al elektrisch kookt). Vanuit de subsidie worden de overige kosten om aan te sluiten op het warmtenet vergoed.


De precieze betalingsregeling volgt nog. Waarschijnlijk betaalt u aan de gemeente. Natuurlijk hoort u dit - en andere kaders voor de subsidie - voordat u zich ergens aan verbindt.


HVC legt de leidingen in het pad naar de woning. Het pad wordt in originele staat hersteld.

Samen met een aannemer bekijken we per huis de situatie en bespreken we de consequenties. Daarna kunt u uw definitieve keuze maken.

Als het kan, krijgt u dezelfde tegels terug in de badkamer. Zijn deze tegels niet meer beschikbaar? Dan bekijkt de aannemer samen met u wat de beste oplossing is om uw badkamer weer in goede staat te brengen. Natuurlijk binnen de randvoorwaarden van de subsidie.

Dit komt allemaal te staan in het voorstel waar u 'ja' of 'nee' tegen zegt. 


Mede op basis van de woningopnames stelt de gemeente de kaders voor de vergoeding vast. Hoe dat precies voor uw woning uitpakt, is vrijwel altijd maatwerk. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld ook mogelijk om iets meer te doen dan het minimaal noodzakelijke (eventueel tegen een meerprijs).


We bekijken samen met u wat er in uw woning moet gebeuren om deze geschikt te maken voor de overstap naar aardgasvrij. En om de woning weer op te leveren zoals u dat wilt. U ontvangt hiervan een voorstel op maat. Hierin staat exact beschreven wat er in uw woning gedaan wordt, wat daarvan de kosten zijn en hoe de subsidie de kosten dekt. Zo weet u precies waar u voor tekent en voorkomen we onaangename verrassingen achteraf.

Blijkt het nodig om het glas te vervangen om uw woning comfortabel te verwarmen met het warmtenet? Dan wordt dit gedaan. 

Wilt u een aanbod op maat? Dan berekenen we eerst welke aanpassingen nodig zijn. Dit gebeurt aan de hand van een transmissieberekening. Hieruit blijkt o.a. of de ramen en radiatoren voldoen of dat er nieuwe nodig zijn. 

Er zijn geen onderzoeken waaruit blijkt dat woningen meer of minder waard worden met een aansluiting op het warmtenet. Uw woning is wel van het gas af en is daarmee toekomstbestendig. Als u uw huis verkoopt, hoeven nieuwe bewoners daar niet meer in te investeren. Dat zou uw woning aantrekkelijker kunnen maken.

Zolang u nog geen definitieve overeenkomst heeft getekend met HVC voor aansluiting en warmtelevering en ook nog geen opdracht heeft gegeven voor de werkzaamheden in de woning, kunnen nieuwe woningeigenaren zelf kiezen.

Heeft u deze overeenkomsten wel ondertekend? Dan heeft u zich hieraan verplicht. U verkoopt uw huis dan met de warmtenetaansluiting (en zonder gasaansluiting). De toekomstige bewoner kan wel zelf kiezen voor een alternatieve vorm van verwarming.

Dit hangt af van welke woningen in De Horst aansluiten op het warmtenet. Zodra dit bekend is, laten we het weten.